Presentation

Flyttar första linjens vård närmare patienten

Publicerad 13 mars 2018

Per Örninge, överläkare, Johanna Törnqvist, enhetschef, Mats Kihlgren, verksamhetschef och Sofie Nordkvist, sjuksköterska. I maj 2018 blir det skarpt läge för Sjukvårdens larmcentral VGR i Göteborg. Foto: Patrik Bergenstav
Per Örninge, överläkare, Johanna Törnqvist, enhetschef, Mats Kihlgren, verksamhetschef och Sofie Nordkvist, sjuksköterska. I maj 2018 blir det skarpt läge för Sjukvårdens larmcentral VGR i Göteborg. Foto: Patrik Bergenstav
Högst kompetens i fronten. Den 1 maj 2018 startar Sjukvårdens larmcentral VGR på allvar. Här ska sjuksköterskor, undersköterskor och läkare arbeta ihop med att bedöma och prioritera vårdsamtal via 112. Ett jobb på liv och död.

– Vi ska ha högsta kompetens i första linjen, för att direkt hitta rätt resurser och rätt vårdnivå för varje vårdsökande, säger Mats Kihlgren, verksamhetschef för larmcentralen.
– Här är spännvidden enorm; från ett samtal om hemsjukvård i Dalsland kan du kastas in i ett larm om ett terrordåd.
– Vi hanterar alla patientkategorier. Vår personal ska kunna hantera allt från födsel till död. Och vi ska slussa alla rätt.
Idag är köerna på akutmottagningarna ofta onödigt långa, till följd av att vårdsökande inte vet vart de ska vända sig.

Styr rätt från början
– Man ska inte behöva komma till en akutmottagning om behovet inte finns. Nu flyttar vi den bedömningen längre ut i vårdkedjan, så att vi redan i 112-samtalet kan fördela och styra rätt, säger Mats Kihlgren.
Han berättar om forskningsstudier som visar hur viktigt det är med rätt beslut i början av vårdkedjan.
– Det är avgörande, eftersom tröskeln är hög för att bryta mot de första besluten och bedömningarna. Om de är fel, blir det ruskigt svårt att ställa till rätta senare.
Larmcentralen finns i Göteborgs huvudbrandstation på Gårda, i samarbete med SOS Alarm som ska fortsätta dirigera ut resurserna: cirka 85 dagambulanser, egen helikopter, läkarbil och -båt, ”single responders” och bedömningsbilar.
– Idag är paletten otroligt bred, både i vårdutbudet och i ambulanssjukvården, säger Mats Kihlgren.

Viktigt med smarta frågor
I den nya larmcentralen ska ett 40-tal erfarna sjuksköterskor tillsammans med undersköterskor och läkare prioritera de vårdsökande och samverka med en rad aktörer: 1177, primärvården, sjukhusens akutmottagningar, räddningstjänst, polis och sjöräddning samt många kommuners hemsjukvård.
Jobbet som prioriteringsansvarig sjuksköterska är som att sitta i triage på akuten – utan att ha patienten framför sig.
– Vi får kompensera för att vi inte kan se eller känna genom att ställa smarta frågor, säger enhetschef Johanna Törnqvist.
– Sedan ska man ha koll på fem skärmar med olika information, kunna geografin hyfsat bra och kunna skriva samtidigt som man pratar i telefon – det är också en konst!

Chans till rotationsjobb
Sjuksköterskorna i larmcentralen får möjlighet till rotationstjänstgöring med andra arbetsplatser i VGR:s sjukvård.
– Vi är inte klara ännu, men ska försöka hitta en modell som är maximalt attraktiv för både den anställde och för arbetsplatsen, säger överläkare Per Örninge.
Han är medicinskt ansvarig för verksamheten, dess riktlinjer och uppföljning och söker nu läkare som ska bistå sjuksköterskorna i bedömningarna. Att läkare tjänstgör i larmcentraler är vanligt utomlands, men i Sverige än så länge bara i Göteborg och Stockholm.
Per Örninge säger att ”triage per telefon” är ett de mest krävande jobb man kan utföra i sjukvården.

Råd som kan rädda liv
– Det gäller att hitta personligheter som är komfortabla med att göra svåra bedömningar utan att ha patienten framför sig och som har mental beredskap för att hantera en lång rad osäkerhetsmoment.
– Klarar man det, är detta ett fantastiskt spännande jobb, där man på ett avgörande sätt kan påverka hur det ska gå för den hjälpsökande.
– Det handlar inte bara om att skicka ut rätt hjälp, man kan också få ge råd som kan avgöra om person ska överleva eller inte, säger Per Örninge.
I förutsättningarna för jobbet ingår en introduktionsutbildning på sex veckor, bland annat för att lära sig tekniken, och ett nytt medicinskt beslutsstöd (MBS), gemensamt för de landsting som driver larmcentraler och som ska användas av både sjuksköterskor och läkare.

Unik organisation för helikoptern
Sjuksköterskan Sofie Nordkvist arbetar som HEMS-koordinator (Helicopter Emergency Medical Service) för VGR:s helikopter, en för Sverige unik organisation.
Hon kallas ibland ”helikopterns femte besättningsmedlem” efter de två piloterna, en läkare och en sjuksköterska. Minst sex HEMS-koordinatorer ska finnas i den nya larmcentralen.
– Vi identifierar vilka larm helikoptern ska åka på, genom medlyssning eller genom att ringa upp den som larmat för att få mer information, säger Sofie Nordkvist.
– Sedan är vi med som en förlängd arm under hela larmet; öppnar platser på sjukhus, håller kontakt med ambulanser och har koll på landningsplatser och -tider.

Sjukvårdens larmcentral VGR
Sjukvårdens larmcentral VGR är Västra Götalandsregionens enhet för liggande sjuktransporter och för mottagning av medicinska nödsamtal via 112. I samtalet intervjuas den hjälpsökande av sjukvårdspersonal för att göra en bedömning av hur vi på bästa sätt kan hjälpa till. Hjälpen kan bestå av att en ambulans eller annan enhet skickas ut, men i vissa fall kan den inringande hänvisas till annan vårdgivare eller få andra råd.
Sedan hösten 2017 har vi successivt tagit över delar av SOS Alarms uppdrag som helikopterdirigering och ambulansbeställning. 1 maj tar vi över även bedömning och prioritering av 112-samtalen.
Årligen utförs cirka 220 000 ambulansuppdrag och cirka 40 000 liggande sjuktransporter för regionens närmare 1,7 miljoner invånare och övriga besökare. Sjukvårdens larmcentral VGR är en del av Närhälsan, den offentliga primärvården i Västra Götalandsregionen.

Larmcentralen arbetar för närvarande med fyra prioriteringsnivåer, men vi håller på att utveckla en ytterligare förfinad uppdelning.
Prio 1: Mycket brådskande ambulansuppdrag, där patienten bedöms ha akuta livshotande symtom.
Prio 2: Brådskande ambulansuppdrag, där patienten bedöms ha akuta men ej livshotande symtom.
Prio 3: Ej brådskande ambulansuppdrag, där rimlig väntetid ej bedöms påverka patientens medicinska tillstånd.
Prio 4: Patient som behöver transporteras liggande, men utan vårdbehov under transporten.

Sjukvårdens larmcentral VGR
Svangatan 4, Göteborg
Kontaktperson: Mats Kihlgren
Telefon: 0736-88 93 94
www.facebook.com/SvlcVGR/