Hur kan psykiatrin bli mer attraktiv?

Publicerad 13 mars 2018
Richard Brodd, psykiatrisjuksköterska.
Richard Brodd, psykiatrisjuksköterska.

27 procent av sjuksköterskorna kan tänka sig att arbeta inom psykiatrin. Richard Brodd, psykiatrisjuksköterska och huvudhandledare på Psykiatri Affektiva på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, berättar vad de psykiatriska verksamheterna kan göra för att bli mer attraktiva.

– Lönen måste ligga på en konkurrenskraftig nivå som motsvarar det ansvar och de arbetsuppgifter som en sjuksköterska inom psykiatrin har. Förutom det ska arbetsmiljön vara utformad så att det finns förutsättningar att kunna utföra sina arbetsuppgifter och att arbetsplatsen är trygg, säger Richard Brodd.

Karriärutvecklingsmöjligheter
– Verksamheten måste ha en tydlig och konkret plan för vilka karriärutvecklingsmöjligheter som finns och vad arbetsgivaren erbjuder i form av utbildning och utveckling. Det måste också finnas möjligheter att själv vara med och påverka planen vid anställningens början och hur den ska utformas. Det ska också finnas en tydlig koppling till lönen. En annan viktig faktor är ledarskapet, hur sjuksköterskorna får det stöd och den ledning som krävs för de utmaningar som man ställs inför, säger Richard Brodd.

Osäkerhet om psykiatri
– Jag tror att många sjuksköterskor känner sig otrygga inför psykiatri, om de själva inte har erfarenhet av det, och att det är därför bara 27 procent kan tänka sig att arbeta inom psykiatrin. På samma sätt tror jag det finns en osäkerhet hos sjuksköterskor i allmänhet om rättspsykiatri och beroendepsykiatri, avslutar Richard Brodd.