Presentation

Inflytande som operations­sjuksköterska på Sunderby sjukhus

Publicerad 13 mars 2018

Anna Leidö, enhetschef, Maria Wallgren, operationsplanerare och Anna Andersson, operationssjuksköterska. Foto: Viveka Österman
Anna Leidö, enhetschef, Maria Wallgren, operationsplanerare och Anna Andersson, operationssjuksköterska. Foto: Viveka Österman
På operationsavdelningen på Sunderby sjukhus i Luleå erbjuds traineeprogram, betald specialistutbildning, önskescheman och en attraktiv schemamodell för jourverksamhet. Här finns även en utvecklande och omväxlande arbetsmiljö med mycket eget ansvar samt individuell introduktion, handledare och mentorskap. På så sätt värnar man om den befintliga personalen med dess erfarenhet och kompetens, samt välkomnar nya medarbetare.

– Jag har arbetat på andra sjukhus tidigare, men eftersom jag är uppvuxen i Luleå flyttade jag tillbaks hit för fyra år sedan och började jobba på Sunderby sjukhus. Operationsavdelningen är en jättebra arbetsplats där vi har många möjligheter att utveckla oss inom vår profession och vill man fördjupa sig inom något specifikt område, till exempel ortopedi, så får vi både interna och externa utbildningar inom området. Våra chefer är proaktiva vad gäller vår kompetensutveckling och månar verkligen om vårt välbefinnande. Vi arbetar mycket med eget ansvar, här kan jag göra min röst hörd och påverka verksamheten i stort och smått. Det är också roligt att ha ett eget ansvarsområde som studenthandledare, säger Anna Andersson, operationssjuksköterska och huvudhandledare för studenter.

Utvecklande och stark teamkänsla
Varje vecka hålls ett förbättringsmöte där medarbetarna kan föreslå små och stora förbättringar som noteras på en förbättringstavla. Dessa genomförs oftast snarast och leder både till ett ökat inflytande och en smidigare arbetsmiljö.
– Man tröttnar aldrig på att jobba här eftersom vi opererar så många olika typer av patienter. Om man gillar nya utmaningar och att ständigt utvecklas genom att jobba med en bred patientgrupp och den senaste operationstekniken så finns det goda förutsättningar att trivas hos oss. Vi jobbar i små team på fyra personer, vilket gör att man verkligen får en nära samverkan och stark teamkänsla, säger Anna Andersson.

Förbättringspris från regionen
– Jag har arbetat här som operationssjuksköterska sedan 2005. Sedan ett år tillbaka är jag operationsplanerare, vilket innebär att jag dagligen sätter ihop operationsprogram och säkerställer att arbetsflödet fungerar bra. Jag trivs jättebra. Här får jag arbeta självständigt, delta i kontinuerligt förbättringsarbete och leda dagliga pulsmöten, säger Maria Wallgren, operationsplanerare.
Kliniken An/Op/Iva på Sunderby sjukhus fick 2017 Region Norrbottens förbättringspris för sitt arbete med daglig tvärprofessionell styrning av operationsverksamheten som verkligen tillvaratar medarbetarnas kompetens.

Operationsavdelningen, Sunderby sjukhus
Sunderby sjukhus är en del av Region Norrbotten, det är länssjukhus med specialistfunktioner men också närsjukhus för Luleå och Boden. Sjukhuset har 2 500 anställda och 400 vårdplatser. På operationsavdelningen med cirka 100 medarbetare bedrivs både akut och planerad verksamhet inom alla specialistområden utom thorax- och neurokirurgi, cirka 10 000 operationer varje år.
www.norrbotten.se/jobb