Kompletterade sin sjuksköterskeutbildning från Iran

Publicerad 13 mars 2018
Text: Annika Wihlborg
Farideh Shekouhi har läst den ettåriga kompletteringsutbildningen som resulterar i en svensk sjuksköterskelegitimation.
Farideh Shekouhi har läst den ettåriga kompletteringsutbildningen som resulterar i en svensk sjuksköterskelegitimation.

Farideh Shekouhi arbetade som sjuksköterska i två år i Iran innan hon kom till Sverige. Efter en ettårig kompletteringsutbildning på Sahlgrenska akademin fick Farideh svensk sjuksköterskeexamen och arbete i den kommunala omsorgen i Göteborgs stad.

– Jag jobbade på en akutavdelning och en medicinavdelning i Iran innan jag kom till Sverige och hamnade i Sundsvall. Jag fick praktik som undersköterska på en vårdcentral och läste samtidigt svenska på distans. Jag stannade kvar på vårdcentralen i två år. Det stärkte mina svenskkunskaper och gav mig insikter om hur den svenska sjukvården fungerar, säger Farideh Shekouhi.
En kollega på vårdcentralen tipsade henne om den ettåriga kompletteringsutbildningen som resulterar i en svensk sjuksköterskelegitimation och vänder sig till sjuksköterskor med sjuksköterskeexamen från ett land utanför EU. Farideh Shekouhi sökte utbildningen på Sahlgrenska akademin i Göteborg och flyttade dit när hon blev antagen.

Kombinerar teori med praktik
– Jag började utbildningen hösten 2016 och fick min svenska sjuksköterskelegitimation sommaren 2017. Jag fick jobb som omvårdnadsansvarig sjuksköterska på ett korttidsboende i Göteborgs stad. Arbetsgivare betraktar min sjukvårdserfarenhet från ett annat land som en tillgång, jag har ju med mig erfarenheter av hur det är att jobba i en helt annan vårdkultur, säger Farideh Shekouhi.
Den ettåriga kompletteringsutbildningen kombinerar teori med tre perioder verksamhetsförlagd utbildning i primärvården, slutenvården och i den kommunala omsorgen.
– Det var intressant att samla på mig erfarenheter av olika sjukvårdsverksamheter. Efter att ha varit borta från yrket i drygt fyra år kändes det jättebra att återigen få arbeta som sjuksköterska. När jag gick utbildningen hade jag stor nytta av mina år som undersköterska på en vårdcentral, det hjälpte mig att klara av utbildningen på ett bra sätt, säger Farideh Shekouhi.

Erfarenhet från annat land
Som sjuksköterska i Iran hade Farideh Shekouhi ofta en stressigare vardag än i Sverige. Möjligheterna att påverka verksamheten var betydligt mindre än i Sverige och handledning och introduktion är inte lika vanligt.
– Min erfarenhet från Iran i kombination med kompletteringsutbildningen gör att jag känner mig trygg och lättare kan hantera akuta situationer som uppstår på mitt nuvarande jobb. Mina råd till andra sjuksköterskor med en utländsk examen är att börja praktisera eller arbeta som undersköterska, det ger värdefull erfarenhet som rustar dig för kompletteringsutbildningen och gör det lättare att få en svensk sjuksköterskeexamen, säger Farideh Shekouhi.