Presentation

Kontinuitet och långsiktighet i rättspsykiatrin

Publicerad 13 mars 2018

Ida Zetterqvist Hoel, Johan Widerberg och Susanne Viktorsson Lind på Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg. Foto: Ramona Bach
Ida Zetterqvist Hoel, Johan Widerberg och Susanne Viktorsson Lind på Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg. Foto: Ramona Bach
Vill du följa patienterna över tid, arbeta i sammansvetsade team i nya, ändamålsenliga lokaler och ha stora möjligheter till kompetensutveckling? På Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg arbetar man med ett helhetsperspektiv och stark värdegrund.

– Det är enormt positivt att kunna bygga förtroendefulla och nära relationer med patienterna. Man får så mycket tillbaka när man jobbar långsiktigt, med hela människan som vi gör här. Jag trivs väldigt bra, säger sjuksköterskan Johan Widerberg, som tidigare arbetade under många år inom akut- och ambulanssjukvården. Johan kände en längtan att arbeta på ett annat sätt och bytte till rättspsykiatrin i Trelleborg för drygt två år sedan.
– Det har jag aldrig ångrat, säger han.
Kollegan Susanne Viktorsson Lind fastnade för rättspsykiatri redan som student då hon gjorde sin praktik. Nu har hon arbetat inom rättspsykiatrin i Region Skåne i över 20 år.
– Det är så givande att verkligen kunna göra skillnad och följa patienternas utveckling och framsteg. Innan de kommer hit har de ofta levt i utanförskap i många år. De har komplexa diagnoser och här får de den tid de behöver till återhämtning och rehabilitering. Kontinuiteten man får inom rättspsykiatrin är nog unik, säger hon.

Nära sammanhållning
Rättspsykiatriskt centrum, RPC, i Trelleborg slog upp portarna för drygt två år sedan och i höst öppnar en fjärde avdelning.
– Nu har alla rutiner börjat sätta sig och det fungerar väldigt bra. Vi har många behandlingsformer och aktiviteter och potential att utveckla ännu fler patientnära verksamheter, säger psykiatrisjuksköterskan Ida Zetterqvist Hoel, som är enhetschef för avdelning 4.
Hon lyfter fram de starka, multikompetenta teamen och nära sammanhållningen som finns på Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg. Här har alla sin tydliga roll och man jobbar i ett sammanhang.
– Det är bara vi i huset och man lär verkligen känna varandra. Här finns inga barriärer mellan avdelningar eller professioner. Våra sjuksköterskor kommer från alla möjliga olika bakgrunder, vilket ger en bra mix, säger hon och betonar att de personliga egenskaperna är viktigare än var man jobbat tidigare.
Ida, Susanne och Johan vill gärna krossa myten om att rättspsykiatriska patienter skulle vara farliga eller att det ofta förkommer våld.
– Tvärtom är det en väldigt lugn och trygg miljö som vilar på en stark värdegrund. Här utvecklas man som sjuksköterska i ett professionellt team som alltid ser människan bakom brottet.

Region Skåne, Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg
Rättspsykiatriskt centrum, RPC, i Trelleborg öppnade hösten 2016 och är ett sjukhus för rättspsykiatrisk heldygnsvård samt forskning och utbildning. Sjukhuset har idag 37 vårdplatser fördelade på tre avdelningar och i höst öppnar ytterligare en vårdavdelning med 14 platser. Medelvårdtiden är 2,5 år. För sjuksköterskor med empati och genuint människointresse, som vill arbeta långsiktigt med omvårdnad och relationsskapande finns många spännande karriärmöjligheter.

E-post: ida.zetterqvist-hoel@skane.se
www.skane.se