Presentation

Lär dig nytt varje dag på Strokeenheten på Vrinnevisjukhuset

Publicerad 13 mars 2018

Anna Berggren, Niclas Skoogenäs och tillförordnade vårdenhetschefen Amira Hadziabdic på Strokeenheten på Medicinkliniken, Vrinnevisjukhuset. Foto: 2 Fotografer, Norrköping
Anna Berggren, Niclas Skoogenäs och tillförordnade vårdenhetschefen Amira Hadziabdic på Strokeenheten på Medicinkliniken, Vrinnevisjukhuset. Foto: 2 Fotografer, Norrköping
Vill du jobba med en bred patientgrupp, i starka team där du som sjuksköterska har alla möjligheter att utvecklas såväl professionellt som privat?
Välkommen till Strokeenheten på Medicinkliniken, Vrinnevisjukhuset!

– Vi har en väldigt stor spännvidd av olika tillstånd hos våra patienter och jag lär mig nya saker varje dag. Jag kom hit som nyutexaminerad och kan inte tänka mig ett bättre ställe att börja på som sjuksköterska eftersom det är så omväxlande och utvecklande att arbeta med just den här patientgruppen, berättar Anna Berggren, som först kom i kontakt med Strokeenheten, Medicinkliniken avdelning 1, när hon gjorde praktik under sin sjuksköterskeutbildning. Hon trivdes och när hon fick erbjudande om tjänst när hon blev färdig med studierna 2007 nappade hon direkt.
Hon får medhåll av sin kollega Niclas Skoogenäs som kom till strokeenheten 2001 av en slump.
– Jag hade en kurskamrat som rekommenderade mig att söka mig hit och jag har trivts så bra att jag blivit kvar. Under de här åren har jag inte bara utvecklats enormt som sjuksköterska, utan också sett hur strokevården har utvecklats. Det har skett fantastiska framsteg i den medicinska behandlingen, omvårdnaden och rehabiliteringen av strokepatienter. Idag är det en väldigt avancerad vård, där prognosen för våra patienter är så mycket bättre, vilket är väldigt roligt och givande, säger han.
– Det är också ett självständigt arbete, inte minst när man som jag jobbar som nattsjuksköterska. Eftersom vi stöter på så många olika tillstånd och behov får vi verkligen tänka och agera självständigt och utnyttja vår fulla kompetens.

Delaktighet
Även tillförordnade vårdenhetschefen Amira Hadziabdic började på Medicinkliniken avdelning 1 som ny sjuksköterska. Hon hade en tjänst där hon fick pröva på olika avdelningar och när hon kom till Strokeenheten kände hon direkt att hon ville stanna.
– Precis som för Anna och Niclas så är det variationen och att man lär sig så mycket här som gjorde att jag ville bli kvar. Vi har ju allt från akut vård till rehabilitering och som sjuksköterska får man verkligen vara med att driva och utveckla vården. Man är med i processen och lär sig så mycket om omvårdnad. Det är en fantastisk avdelning att börja sitt arbetsliv på; man jobbar i starka multikompetenta team och blir verkligen säker i sin yrkesroll, säger Amira.
Just att man har möjlighet att vara delaktig i såväl vårdens som avdelningens utveckling är något som alla tre vill lyfta fram. Det finns en lyhördhet från chefer och ledning för medarbetarnas förslag och idéer för att förbättra vården.
– Vi har ett väldigt öppet förändringsklimat där man lyssnar på medarbetarna. Som sjuksköterska känner man sig sedd och vi är många som är drivande i att utveckla avdelningen till det bästa. Det gäller generellt för hela medicinkliniken, säger Niclas.

Kompetensutveckling
Det finns ett starkt fokus på kompetensutveckling och utbildning och alla sjuksköterskor på Strokeenheten får en ettårig strokekompetensutbildning. Målet är också att alla ska gå en kurs i Akut neurosjukvård och utöver det finns en rad interna utbildningar. Den som vill läsa vidare till specialistsjuksköterska har möjlighet att göra detta under betald arbetstid.
Strokeenheten har ett särskilt fokus på nyutexaminerade sjuksköterskor så att de ska känna sig trygga i sin yrkesroll.
– Som oerfaren sjuksköterska slussas man in i arbetet under introduktionsveckorna, då man tillsammans med sin handledare får lära sig rutiner, neurologiska bedömningar, behandlingar och undersökningar. Man har en erfaren sjuksköterska som mentor och vi får mycket positiv feedback för hur vi tar hand om nyanställda. Region Östergötland arrangerar också ett introduktionsprogram för nya sjuksköterskor, med utbildning och möjlighet att träffa kollegor på andra kliniker, berättar Amira.
Anna, Niclas och Amira menar att Vrinnevisjukhuset är en framåttänkande arbetsplats där det är lätt att trivas.
– Det är väldigt välfungerande och man letar alltid nya arbetssätt för att förbättra och utveckla vården. Det är också precis lagom stort, så att man kan lära känna varandra, utbyta erfarenheter och inspireras i sitt arbete.

Medicinkliniken på Vrinnevisjukhuset
Medicinkliniken på Vrinnevisjukhuset har två avdelningar med vardera 21 vårdplatser. Medicinavdelning 1 har 21 vårdplatser för strokepatienter och patienter med endokrina sjukdomar och ett nära samarbete med Strokemottagningen, dit man som sjuksköterska har möjlighet att rotera. Medicinavdelning 3 omfattar lungsjukdomar, mag-tarmsjukdomar, njurmedicin och hematologi.
Båda avdelningarna har ett pågående förnyelsearbete och erbjuder spännande karriärmöjligheter för såväl nyutexaminerade som erfarna sjuksköterskor.
www.regionostergotland.se