Mångfald av karriärmöjligheter inom psykiatrin

Publicerad 13 mars 2018
Text: Annika Wihlborg
Hanna Tuvesson, specialistsjuksköterska i psykiatri.
Hanna Tuvesson, specialistsjuksköterska i psykiatri.

27 procent av sjuksköterskorna kan tänka sig att arbeta inom psykiatrin. Vuxenpsykiatrin och barn- och ungdomspsykiatrin är de populäraste områdena.

– Det vore förstås önskvärt att fler sjuksköterskor kan tänka sig att arbeta inom psykiatrin. Det är tyvärr ett område som fortfarande har lägre status än många andra i sjukvården, trots att attityderna till psykisk ohälsa börjar förändras, säger Hanna Tuvesson, specialistsjuksköterska i psykiatri, styrelseledamot i Psykiatriska Riksföreningen för sjuksköterskor och ansvarig för specialistsjuksköterskeprogrammet i psykiatri på Linnéuniversitetet.

Många fördjupningsmöjligheter
– Man utvecklas mycket, både professionellt och personligen, av att arbeta inom psykiatrin. Det är omväxlande och meningsfullt, man får ofta mycket tid med varje patient och kan följa dem över tid. Det finns många områden att fördjupa sig inom och samarbetsklimatet är ofta mycket bra, säger Hanna Tuvesson.
Att relativt få sjuksköterskor kan tänka sig att arbeta inom rättspsykiatrin och beroendepsykiatrin beror förmodligen på att få kommer i kontakt med dessa verksamheter i samband med sjuksköterskeutbildningen. Hon ser gärna ett större fokus på psykisk ohälsa i grundutbildningen och att VFU inom psykiatri ingår som en obligatorisk del.

Många typer av verksamheter
– Flera faktorer tyder på att den psykiska ohälsan i samhället tyvärr inte kommer att minska framöver. Det innebär att efterfrågan på specialistsjuksköterskor i psykiatri kommer att vara fortsatt hög. Som specialistsjuksköterska i psykiatri kan man arbeta i många olika typer av verksamheter: kommunal psykiatrisk vård, behandlingshem, öppenvård och slutenvård. Det är viktigt att tydliggöra rollen och ansvarsområdena för specialistsjuksköterskor i psykiatri, säger Hanna Tuvesson.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta inom psykiatrin

Inom vilka områden inom psykiatri skulle du kunna tänka dig att arbeta?