Presentation

Ny tjänst för specialistsjuksköterskor på Funktion Akut

Publicerad 13 mars 2018

Lena Berg, Omvårdnadsansvarig för Funktionsområde Akut Solna. Foto: Gonzalo Irigoyen
Lena Berg, Omvårdnadsansvarig för Funktionsområde Akut Solna. Foto: Gonzalo Irigoyen
Funktion Akut håller på att införa en ny tjänst för specialistsjuksköterskor, företrädelsevis inom akutsjukvård. Tjänstens fokus ligger på både praktisk och evidensbaserad omvårdnad, med syfte att förbättra såväl patientsäkerheten som vårdkvaliteten överlag.

Funktion Akut på Karolinska Universitetssjukhuset står under 2018 i begrepp att införa en unik ny tjänst, Omvårdnadsspecialist, med syftet att säkerställa att patienterna får en personcentrerad och patientsäker omvårdnad enligt ”best practice”.
– Tjänsten är en del i en långsiktig strategi inom Funktion Akut som heter Stärka omvårdnad och ett led i den är att skapa karriärvägar för sjuksköterskor. Historiskt sett har kompetensen hos specialistsjuksköterskor i akutsjukvård inte använts på ett systematiskt sätt. Det vill vi ändra på och därför skapade vi den nya tjänsten, berättar Lena Berg, Omvårdnadsansvarig för Funktionsområde Akut Solna.

Unikt med omvårdnad som kärna
Funktionen har utformat tre olika karriärvägar – klinisk, akademisk och ledarskap. Rollen som Omvårdnadsspecialist faller under det kliniska spåret och de specialistsjuksköterskor som fyller positionen kommer att arbeta patientnära. Grundförutsättningarna för rollen utformades av Omvårdnadsansvariga och Vårdenhetschefer inom Funktion Akut, och presenterades sen för specialistsjuksköterskegruppen.
– Deras återkoppling på hur deras kompetens bäst används utifrån de givna förutsättningarna låg sen till grund för uppdragsbeskrivningen. Det är ett unikt grepp att systematiskt använda specialistsjuksköterskans kompetens i det dagliga, patientnära omvårdnadsarbetet och vi tror det kommer leda till en mer personcentrerad och patientsäker vård. Dessutom kommer omvårdnadsspecialisterna att hålla sig à jour med aktuell forskning för att implementera och föra vidare evidensen till verksamheten, betonar Lena.

Med lärande i centrum
Lena är övertygad om att den nya tjänsten kommer att leda till ett nytt helhetsfokus runt patienten, där även omvårdnad blir en självklar del. Genom att i det patientnära arbetet dela med sig av sina kunskaper inom avancerad omvårdnad kommer hela verksamhetens genomsnittliga kunskapsbas att lyftas.
– Vi fokuserar på omvårdnaden och det är oerhört viktigt även för professionen i stort. Det stärker kompetensen och skapar en miljö där lärande är i centrum. Därför är det viktigt att de specialistsjuksköterskor som söker sig hit har ett pedagogiskt intresse och att de brinner för omvårdnad. Tillsammans bygger vi en ny struktur inom Funktion Akut, avslutar hon.

Karolinska Universitetssjukhuset, Funktion Akut Solna
Inom Funktion Akut arbetar vi för att vara ledande inom akutsjukvård och akut internmedicin. Som medarbetare hos oss finns det möjlighet att utvecklas inom bred akutsjukvård, vara del av arbetet med den första intensivakuten i Sverige samt ingå i ett samarbete med länets nya närakuter.

Funktion Akut
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm
Tel: 08-517 700 00 (Solna)
Tel: 08-585 800 00 (Huddinge)
www.karolinska.se