Presentation

Stimulerande arbetsplats med ständigt nya utmaningar

Publicerad 13 mars 2018

Sara Eriksson och Susanne Svensson, sjuksköterskor på MAVA, Medicin­centrum Umeå. Foto: EdelPhoto
Sara Eriksson och Susanne Svensson, sjuksköterskor på MAVA, Medicin­centrum Umeå. Foto: EdelPhoto
– Traineeprogrammet gav en trygg start och bred inblick i olika avdelningar och sjukdomstillstånd. Jag fastnade för MAVA, en stimulerande arbetsplats med fantastiska kollegor där alla hjälps åt och stöttar varandra, säger Susanne Svensson, sjuksköterska, Medicincentrum Umeå.

Susanne Svensson tog sin sjuksköterskeexamen i januari och började direkt på Medicincentrums traineeprogram i Umeå. Programmet omfattar 18 månader där traineerna roterar mellan lungmedicin-, njurmedicin- och medicinsk akutvårdsavdelning, MAVA.
– Traineeåret har gjort mig säkrare som sjuksköterska. Jag är idag på MAVA och har stor nytta av den erfarenhet jag fick på de andra avdelningarna, säger Susanne.
Sara Eriksson nickar instämmande.
– Jag sökte mig till MAVA direkt efter min examen eftersom det är en så bred verksamhet med många olika typer av patienter. Sedan dess har det gått elva år. Att jag blivit kvar beror främst på att jag trivs enormt bra, det är ett väldigt spännande jobb där man ständigt lär sig nya saker.

Mentorer
För att nyexaminerade och nyanställda sjuksköterskor snabbare ska komma in i yrket erbjuder kliniken mentorskap.
– Jag är mentor och fungerar som bollplank till två sjuksköterskor som utexaminerades i somras. Förutom att det känns bra att kunna vägleda dem är det ett utvecklande uppdrag. För utbytet är ömsesidigt, som mentor du får också mycket tillbaka, säger Sara.
Både Sara och Susanne kan varmt rekommendera sin arbetsplats till andra sjuksköterskor.
– Man lär sig väldigt mycket på MAVA och att vi arbetar med många olika sjukdomar är en spännande utmaning i sig, säger Susanne.
– Visst det är ett högt tempo, för det är ju trots allt ett akutintag, men gillar man det och lite fart så gillar man också MAVA, fastslår Sara.

SPEVA
Stina Ekholm och Emma Westergren arbetar inom Medicinsk specialistvårdsavdelning SPEVA, som också är en del av Medicincentrum.
– Jag blev färdig sjuksköterska 2016 och arbetade mitt första halvår inom socialpsykiatrin men sökte mig sedan till SPEVA eftersom jag ville jobba inom somatiken, ha mer av omvårdnadsbiten och se hela patienten. Ett val jag inte har ångrat, säger Emma.
En positiv upptäckt, menar hon, är det goda frågeklimat som råder på avdelningen.
– Det känns skönt att kunna fråga vad som helst utan att någon tittar snett, en jättebra avdelning med god sammanhållning där vi medarbetare lär av varandra.
Emma berättar vidare att avdelningen erbjuder både administrativt stöd och annan service som avlastar sjuksköterskorna.
– Här på Medicincentrum finns till exempel en receptionist som svarar på alla inkommande samtal och en utskrivningssjuksköterska som tar hand om patienterna inför hemfärd. Det gör att vi andra kan fokusera mer på själva vården.

Utvecklande
Stina, som arbetat på kliniken i åtta år, delar numera arbetet på avdelningen med uppdraget som utskrivningssjuksköterska.
– Det hela började med att jag och en kollega drev ett projekt om att införa utskrivningssjuksköterskor på avdelningen. Försöket föll väl ut och permanentades. Idag delar vi på uppdraget som är ett bra komplement till omvårdnadsarbetet ute på avdelningen.
Att Stina stannat kvar i alla år menar hon främst beror på den breda medicinska verksamheten.
– Jag lärt mig enormt mycket här. Vi har ett brett spektrum av unga och gamla patienter inom en rad olika specialiteter som till exempel lungcancer, sjukdomar i mage och tarm, leversjukdomar, njursjukdomar, hudsjukdomar, listan kan bli hur lång som helst. Sammantaget ger det en stor bredd som sjuksköterska och en väldigt bra grund att stå på. Ska man börja någonstans så är SPEVA en bra plattform.
Ett bra betyg är också att många av de som gör sin praktik på SPEVA söker arbete på avdelningen efter avslutad utbildning.
– Det gäller både undersköterskor, sjuksköterskor och läkare vilket förstås är väldigt roligt, fastslår Stina.

Stina Ekholm och Emma Westergren, sjuksköterskor på SPEVA, Medicin­centrum Umeå. Foto: EdelPhoto
Stina Ekholm och Emma Westergren, sjuksköterskor på SPEVA, Medicin­centrum Umeå. Foto: EdelPhoto
Medicincentrum, Norrlands universitetssjukhus
Medicincentrum är en del av Norrlands universitetssjukhus och har drygt 400 medarbetare. Vi ansvarar för specialistsjukvård på läns-, länsdels- och regionnivå inom akutmedicin, allergisjukdomar för vuxna, endokrinologi, lungmedicin, gastroenterologi/hepatologi och njurmedicin. Dessutom erbjuds specialistsjukvård för familjär amyloidos. Hos oss pågår ett spännande utvecklingsarbete där vi ska påverka och utveckla framtidens vård inom det internmedicinska området.

Medicincentrum
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå
Tel: 090-785 00 50
www.vll.se