Presentation

Vård i trygga, säkra händer vid Danderyds opererande kliniker

Publicerad 13 mars 2018

Joanna Kamph, sjuksköterska på kirurgkliniken på Danderyds sjukhus. Foto: Gonzalo Irigoyen
Joanna Kamph, sjuksköterska på kirurgkliniken på Danderyds sjukhus. Foto: Gonzalo Irigoyen
På den kirurgiska avdelningen vid Danderyds sjukhus får sjuksköterskorna lära sig något nytt varje dag. Att rikta in sig på kirurgisk vård på ett akutsjukhus innebär en fantastisk introduktion till sjuksköterskeyrket och är både utvecklande, utmanande och spännande.

Sjuksköterskan Joanna Kamph tog sin examen från Sofiahemmet för två år sedan och sökte sig genast till Danderyds sjukhus. En kort period provade hon en annan inriktning, men hon sökte sig snabbt tillbaka till kirurgkliniken i Danderyd.
– Jag älskar verkligen det kirurgiska arbetet, både det akuta och det elektiva. Här får man arbeta såväl med omvårdnad som med det medicinska, så det är en utmärkt specialisering för nyutexaminerade sjuksköterskor. Eftersom jag arbetar både som sjuksköterska och som vårdsamordnare får jag insikt i andra instanser och professioner, vilket ger mig en bättre förståelse för olika gruppers förutsättningar.

Samarbete ger bred kunskap
Joanna berättar att samarbetet inom kirurgkliniken på kirurgen, urologen och ortopeden medför att den kunskap man får sig till livs är väldigt bred och omfattar allt från mediciner och smärtlindring till antibiotika, sondsättning och dropp.
– Man stöter på något nytt varje dag. Dessutom lär man sig snabbt att hantera det höga tempot och det är en stor fördel oavsett vilken inriktning man sedermera väljer. Överlag trivs jag väldigt bra här i Danderyd – vi hjälps åt och stämningen är väldigt lyhörd.
Där får hon medhåll av kollegan Malin Rehn på urologen, som säger att både förslag på förbättringar och fortbildningsinitiativ uppmuntras från ledningshåll. Samtidigt erbjuder sjukhuset en mängd alternativ för kompetensutveckling redan från dag ett.
– Jag går just nu Danderyds inskolningsår, vilket alla nya sjuksköterskor här får ta del av. Det omfattar ett flertal utbildningsdagar och simuleringsdagar samtidigt som man får chansen att reflektera och diskutera kring situationer man stöter på och att träffa andra i samma situation. Kurserna innefattar allt från hygienrutiner till patientsäkerhet och ger verkligen en trygghet i yrkesrollen. Dessutom blir vi avlastade av såväl kliniska farmaceuter som vårdsamordnare och det är en stor lättnad när man är kommer ny, konstaterar Malin, som är sjuksköterska på urologiska avdelningen.

Omfattande kompetenssatsningar
Utöver inskolningsåret finns Clinicum, sjukhusets utbildningscentrum, där sjuksköterskorna kan träna på HLR, förflyttning, sondsättning och mycket mer. Dessutom anordnas regelbundna föreläsningar, både specifikt för de olika avdelningarna och allmänna dito som alla medarbetare kan dra nytta av. Ytterligare ett exempel på utvecklingsmöjligheter är de så kallade omvårdnadsluncherna, tematiska föreläsningsseminarier som ofta hålls under luncherna.
En av de sjuksköterskor som handleder inskolningen är Jessica Eriksson, sjuksköterska och klinisk omvårdnadsledare (KOL) på ortopeden. Som KOL har hon ansvar för att upprätthålla kompetens och vara en trygghet som skapar ett gott arbetsklimat mellan arbetskollegor. Rollen är problemlösningsorienterad med fokus på förbättringsarbete och att vara en förebild i den kliniska verksamheten. Jessica har själv gått flera kurser och utbildningar, bland annat inom ledarskap och pedagogik, vilket har gett henne kunskaper som hon sedermera fört med sig tillbaka till avdelningen. Hon poängterar att det som erfaren sjuksköterska är viktigt att erbjuda stöd och hjälp, inte enbart för att skapa förutsättningar för att lära av varandra utan för att ge patienterna bästa möjliga vård.
– Vi arbetar systematiskt med parmedicin utifrån evidensbaserade mallar, alltså i tvärprofessionella team, så att man alltid har stöd av varandra. Här på ortopeden har vi till exempel hjälp av en medicinläkare, vilket är en enorm resurs för oss. Dels blir det mer patientsäkert och dels kan vi dra nytta av varandras perspektiv och utbyta kunskap. Det är oerhört lärorikt och gör att vi tillsammans skapar en personcentrerad vård, där patienten kan vara delaktig i sin egen behandlingsprocess.

Trygg personal – trygga patienter
Sofia Holmstrand, sjuksköterska på kirurgiska avdelningen på kliniken, instämmer i kollegornas kommentarer. Hon betonar att strävan efter att utvecklas och utmanas i kombination med det starka fokuset på personcentrerad och patientsäker vård är något som präglar hela sjukhuset.
– Danderyds sjukhus har ett motto, som är: vård i trygga, säkra händer. För mig betyder det i första hand att patienterna ska vara trygga och säkra, men det förutsätter också att vi som medarbetare känner samma sak. Introduktionsåret gör att man har en stadig plattform att utgå ifrån, det finns omfattande kompetens ute på avdelningarna och personalen jobbar evidensbaserat. På så sätt blir det både tryggt och säkert för både personal och patienter. Det är en fantastisk känsla att vara en del av en sådan miljö, avslutar hon.

Malin Rehn, sjuksköterska på urologen, Sofia Holmstrand, sjuksköterska på kirurgiska avdelningen och Jessica Eriksson, sjuksköterska på ortopeden. Foto: Gonzalo Irigoyen
Malin Rehn, sjuksköterska på urologen, Sofia Holmstrand, sjuksköterska på kirurgiska avdelningen och Jessica Eriksson, sjuksköterska på ortopeden. Foto: Gonzalo Irigoyen
Ortopedkliniken och kirurg- och urologkliniken, Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av de största akutsjukhusen i Sverige. Vi bedriver universitetssjukvård med utbildning och forskning kring våra vanligaste folksjukdomar. Det viktigaste för oss som jobbar här är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling. Det målet arbetar vi mot varje dag – tillsammans.

Ortopedkliniken och kirurg- och urologkliniken
Danderyds Sjukhus AB
182 88 Stockholm

Vid frågor kontakta:
Vårdchef, Kristina Olausson
E-post: kristina.olausson@sll.se
Tel: 08-123 592 99
www.ds.se