Presentation

Vi vårdar hela människan, inte bara sjukdomen

Publicerad 13 mars 2018

Carina Lidberg och Elin Grundberg, psykiatrisjuksköterskor vid Sundsvalls sjukhus. Foto: Pär Olert
Carina Lidberg och Elin Grundberg, psykiatrisjuksköterskor vid Sundsvalls sjukhus. Foto: Pär Olert
– Inom psykiatrin finns tid att se och vårda hela människan, inte bara sjukdomen. Jag trivs med att arbeta personcentrerat, se det friska och stärka det i varje patient, säger Sandra Hoffman, sjuksköterska vid Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Kramfors.

Sandra Hoffman, sjuksköterska inom den psykiatriska specialistvården i Kramfors. Foto: Pär Olert
Sandra Hoffman, sjuksköterska inom den psykiatriska specialistvården i Kramfors. Foto: Pär Olert
Sandra Hoffman blev färdig sjuksköterska i juni 2016 och började efter sin examen att arbeta på en öppen mottagning inom den psykiatriska specialistvården i Kramfors.
– Jag har alltid varit intresserad av psykiatri, men visste inte riktigt hur det skulle vara att jobba inom området. Praktiken i termin 6 infriade alla förväntningar. Jag trivdes jättebra och kände att det här är något som passar mig. När jag blev erbjuden en tjänst på mottagningen var valet lätt.
Det som Sandra menar är en av de stora behållningarna med arbetet inom psykiatrin är att det finns tid till att se hela människan.
– Jag har visserligen bara praktiserat inom den somatiska vården men den stora skillnaden är att här finns det tid och möjlighet att verkligen finnas där för patienterna och lyssna, hjälpa och stötta när det behövs, och inte bara när det är som mest akut.
Det nära teamarbetet är en viktig trivselfaktor som bidrar både till kollegial utveckling och god arbetsmiljö.
– Jag har lärt mig hur mycket som helst under dessa snart två år. Här finns erfarna kollegor som guidat mig in i jobbet på ett fantastiskt bra sätt.
För framtiden planerar Sandra att utbilda sig psykiatrisjuksköterska.
– Jag har sökt specialistutbildningen till hösten. Efter det planerar jag att komma tillbaka till mottagningen och axla större ansvar i takt med att kunskap och erfarenhet växer.
På frågan om Sandra kan rekommendera andra nyfärdiga sjuksköterskor att söka sig till psykiatrin blir svaret ett tveklöst ”ja”!
– Vill man arbeta med personcentrerad vård, se det friska och stärka det i varje patient så är det här ett jättebra ställe. Ingen dag är den andra lik och man lär sig ständigt nya saker. Här finns stora utvecklingsmöjligheter för den som vill.

Helhetssyn
Elin Grundberg har liknande erfarenheter.
– Jag tog sjuksköterskeexamen 2007 och började min yrkesbana med att arbeta inom den somatiska vården. Det var lärorikt men jag saknande helhetssynen och samtalen med patienterna. Därför sökte jag mig till psykiatrin, ett val jag inte ångrat.
Sedan dess har det gått sju år och Elin arbetar i dag på avdelning 52 b vid Sundsvalls sjukhus, en affektiv slutenvårdsavdelning för patienter över 45 år.
– Vi jobbar med människor där alla är unika på sitt sätt och där vi inte kan utgå från någon i förväg bestämd mall. Det är en utmaning som gör det spännande och roligt att gå till jobbet varje dag.
Carina Lidberg, psykiatrisjuksköterska på affektiv mottagning B vid Sundsvalls sjukhus, nickar instämmande.
– Patienterna som kommer till oss är ofta väldigt sjuka. Att följa dem och vara en trygghet genom terapierna och längs vägen mot bättring, för att sedan se när det vänder, är oerhört givande.

Ständig utveckling
Carina har arbetat inom psykvården sedan 1988. En viktig anledning till att hon stannat kvar i alla år är dels helhetssynen på patienternas omvårdnad, dels de stora utvecklingsmöjligheter som Region Västernorrland erbjuder inom området.
– Här finns många olika karriärvägar och möjligheter att förkovra sig. Under de gångna åren har jag bland annat arbetat som enhetschef, specialistutbildat mig till psykiatrisjuksköterska och gått KBT-utbildning steg 1. Just nu läser jag steg två i utbildningen som är förlagd till Uppsala.
Även Elin har under de gångna åren utbildat sig till psykiatrisjuksköterska.
– Också här på avdelningen finns möjlighet att gå olika internutbildningar, det är alltid något på gång och det finns alltid projekt som man kan engagera sig. Jag har till exempel ett uppdrag som skyddsombud vilket genererar en del andra uppgifter utöver arbetet på avdelningen.
Både Elin och Carina kan varmt rekommendera sina arbetsplatser till andra sjuksköterskor, även nyfärdiga.
– Vi är väldigt måna om att man som nyutexaminerad sjuksköterska ska känna sig välkommen, omhändertagen och trygg med att arbeta hos oss. Verksamheten har en relativt lång introduktionsperiod som anpassas efter varje individs kunskap och erfarenheter. Det utgör inget hinder att vara ny i yrket eftersom du aldrig är ensam, här jobbar vi tillsammans, fastslår Elin.

Vuxenpsykiatrin, Region Västernorrland
Som sjuksköterska inom vuxenpsykiatrin i Region Västernorrland arbetar du inom ett yrke där du gör skillnad för patienterna både i akuta situationer och vid kroniska och långvariga psykiska problem. Du hjälper patienterna att gå vidare och hitta strategier för att hantera sin vardag i samhället, där målet är ökad livskvalitet och ett självständigt och innehållsrikt liv.
Psykiatrisk vård bedrivs i både sluten och öppenvård.

Region Västernorrland
Storgatan 1
871 85 Härnösand
Tel: 0611-800 00
www.rvn.se