Behåller disputerade sjuksköterskor i den patientnära vården

Publicerad 10 oktober 2018
Text: Beatrice Olsson Duse

Maria Aleniusson, HR-direktör på Sahlgrenska universitetssjukhuset och Lotta Johansson, vårdenhetschef och översjuksköterska på AnOpIva på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Maria Aleniusson, HR-direktör på Sahlgrenska universitetssjukhuset och Lotta Johansson, vårdenhetschef och översjuksköterska på AnOpIva på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
I februari 2017 introducerades den nya karriärvägen översjuksköterska på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Möjligheten till överprofession är inte längre bara avsedd för läkarna utan omfattar sjuksköterskor och andra akademiska yrkeskategorier anställda på sjukhuset.

I dagsläget finns det cirka 30 stycken översjuksköterskor anställda på Sahlgrenska universitetssjukhuset. För bli nominerad till en överprofession behöver ett antal kriterier uppfyllas: doktorsexamen inom ett vårdvetenskapligt eller medicinskt ämnesområde, sex års arbete inom professionen, pedagogisk högskoleutbildning, samt att man är kliniskt verksam femtio procent av tiden.

Karriärväg och lönepåslag
– Genom den nya karriärvägen, som kommer högt upp i vår regionala kompetensmodell för Västra Götalandsregionen, kan vi erbjuda disputerade sjuksköterskor en karriärväg i en klinisk kontext. Vi är mycket nöjda med att vi fått till ett lönepåslag om 5 000 kronor som är lika för alla överprofessioner. Att sjuksköterskor får möjlighet att göra karriär är viktigt då vi vill behålla våra disputerade sjuksköterskor i den patientnära vården. Syftet med översjukskötersketjänsterna är att den vetenskapliga forskningen ska komma verksamheten och därmed patienten tillgodo, säger Maria Aleniusson, HR-direktör på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Forskning och klinik
Lotta Johansson, vårdenhetschef och översjuksköterska på AnOpIva, som arbetat inom kliniken sedan 1993, håller med om att översjuksköterskan blir som en brygga mellan lärosätet och kliniken. Gapet mellan forskning och klinisk verksamhet minskas när man i vardagen kan fånga upp kollegornas idéer till omvårdnadsförbättringar. Med hjälp av ens egen kunskap som disputerad kan man hjälpa till att systematiskt driva verksamhetsutvecklingsprojekt genom forskning eller som förbättringsarbeten.

Driva egna forskningsprojekt
– Tjänsten som översjuksköterska ger en viss status som kan vara till hjälp för att profilera omvårdnadens betydelse i vårdkedjan. Tjänstetiteln kan också öka chanserna att få forskningsmedel till studier inom omvårdnad. När antalet översjuksköterskor växer i verksamheten kan vi dela på ansvar och tillsammans stötta nya kollegor samt hjälpa dem att själva driva egna forskningsprojekt. Vi har också ett nätverk för disputerade överprofessioner, säger Lotta Johansson.
– En utveckling av översjuksköterskor i kliniskt verksamhetsnära arbete skulle vara att införa strukturerade omvårdnadsronder. Något som finns bland annat i Lund. Det ska löna sig att göra karriär, och den nya översjukskötersketjänsten är en väg. Det är roligt att få vara med om detta, avslutar Lotta Johansson.