Behandlingssjuksköterskor minskar väntetiden på akuten

Publicerad 10 oktober 2018
Text: Annika Wihlborg

Monica Magnusson, behandlingssjuksköterska på Akutkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping.
Monica Magnusson, behandlingssjuksköterska på Akutkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping.
På akutmottagningen vid Linköpings universitetssjukhus har man valt att låta sjuksköterskor som vill utvecklas arbeta som behandlingssjuksköterskor. De tar emot patienter med lättare skador som inte behöver en läkarbedömning. Behandlings­sjuksköterskorna arbetar självständigt och avlastar läkarna.

– Våra behandlingssjuksköterskor har en egen mottagning som funnits i projektform sedan 2013 och blev permanentad 2014. Konceptet är hämtat från Danmark, där man haft behandlingssjuksköterskor i många år, säger Monica Magnusson, behandlingssjuksköterska på Akutkliniken på Universitetssjukhuset i Linköping. Hon är sjuksköterska sedan 1977, har specialistutbildningar inom anestesi, intensivvård och akutsjukvård och har arbetat inom akutsjukvården sedan 1983.

Behandlar egna patienter
Till behandlingssjuksköterskornas arbetsuppgifter hör att bedöma och behandla patienter, exempelvis genom att suturera, bedöva, vaccinera och lägga om sår eller hantera enklare frakturer.
– Vi har tydliga riktlinjer och PM för vilka uppgifter behandlingssjuksköterskorna har möjlighet att hantera självständigt och vilka uppgifter som kräver samverkan och stöd av främst ledningsläkaren, säger Monica Magnusson.
En stor fördel med att ha behandlingssjuksköterskor är att de minskar väntetiden för patienter med enklare skador på akuten eftersom de självständigt kan bedöma och behandla dessa patienter. Det gör att läkarna kan fokusera på svårt sjuka och mer komplicerade patientfall.
Utifrån sjuksköterskans perspektiv är möjligheten att arbeta som behandlingssjuksköterska en intressant utvecklingsväg. För att arbeta som behandlingssjuksköterska bör man, enligt Monica Magnusson, ha erfarenhet av och intresse för akutsjukvård. En specialistutbildning i akutsjukvård är en fördel, men inget krav.

Stort intresse från andra sjukhus
– Vi har haft den här mottagningen i några år och ser möjligheten att framöver även kunna ta emot patienter med andra typer av skador eller besöksorsaker. Vi har sedan starten behandlat cirka 1 100 patienter per år, säger Monica Magnusson.
Intresset för att inrätta mottagningar med behandlingssjuksköterskor är stort.
– I slutet av mars startade vi den andra utbildningen för externa sjuksköterskor som vill utbilda sig till behandlingssjuksköterskor och ta efter vårt koncept. Då efterfrågan varit stor på fler utbildningstillfällen är det troligt att vi fortsätter med fler till vintern. Jag kan absolut rekommendera andra akutverksamheter att öppna en mottagning med behandlingssjuksköterskor. Det här är en modell som gynnar både sjuksköterskor, läkare och patienter. Det är bra att ge behandlingssjuksköterskorna ett relativt avgränsat ansvarsområde till en början, för att därefter utöka med fler typer av patienter efterhand, säger Monica Magnusson.