Presentation

Dynamiskt och omväxlande på kirurgen i Västerås

Publicerad 10 oktober 2018
Från vänster: Tina Gustafsson, Reyna Nevado, Linda Öhman, Gustaf Andersson, Erica Aquino och Sofia Andersson på Kirurgkliniken i Västerås.
Från vänster: Tina Gustafsson, Reyna Nevado, Linda Öhman, Gustaf Andersson, Erica Aquino och Sofia Andersson på Kirurgkliniken i Västerås.

Starka team med drivande enhetschefer, fokus på fortbildning, förbättringsarbete och arbetsmiljö samt ett engagerat arbetssätt, där patienterna står i fokus. På kirurgen i Västerås väntar ett spännande och omväxlande arbete, där du som är sjuksköterska kan utvecklas i en stöttande och dynamisk miljö.

Kirurgkliniken i Västerås driver ett kraftfullt förändringsarbete och sjuksköterskans roll är central. Ökad patientsäkerhet och delaktighet, med minskat antal avvikelser är en viktig del; Satsningar på en förbättrad arbetsmiljö, med dagliga diskussioner för att öka trivseln och minska risker i arbetsmiljön är en annan.
Och inte minst finns en stark betoning på kompetensutveckling, med bland annat möjlighet att läsa till specialistsjuksköterska på betald arbetstid. Kliniken har tack vare det fått fler specialistsjuksköterskor, och nu står ett par sjuksköterskor i startgroparna för att bli avancerade specialistsjuksköterskor i kirurgi, så kallade nurse practitioners.

Gedigen introduktion
Som ny sjuksköterska på kirurgen i Västerås får man hela tolv veckors introduktion för att på ett tryggt sätt växa in i sin yrkesroll. Introduktionen sker i ständig dialog med den nyanställda och det finns möjlighet att auskultera vid exempelvis IVA eller operation för att få en djupare förståelse för flödena och helheten. Det är väldigt uppskattat, berättar enhetscheferna Gustav Andersson, Erica Aquino och Tina Gustafsson.
De betonar att kirurgi är ett av de mest spännande och intressanta områdena att arbeta inom:
– Vi har alla möjliga sorters diagnoser och patienter. Det finns en enorm bredd och variation. Dessutom är det en specialitet där den tekniska utvecklingen går snabbt, vilket är väldigt roligt och kompetensutvecklande. Som sjuksköterska lär man sig nytt hela tiden och utvecklas snabbt i sin professionella roll.
På kirurgen i Västerås jobbar man i sammansvetsade och väletablerade tvärprofessionella team och det finns en stor vilja att tillvarata varje enskild medarbetares synpunkter, önskemål och kompetens. Till exempel kan man som sjuksköterska arbeta med undervisning och handledning, patientsäkerhet, som avvikelsesamordnare eller picc-linesköterska, berättar Gustaf, Erica och Tina.
– Här finns väldigt många olika utvecklingsmöjligheter och stöttande och kompetenta team, som värnar om medarbetarna och får dem att växa.

Sjuksköterskor sökes till Kirurgklinikens avdelning 8, läs mer och ansök här

Kirurgkliniken, Västerås
Kirurgkliniken i Västerås är i stark utveckling, med stort fokus på sjuksköterskans roll. Kliniken har tre vårdavdelningar, med en blandning av akuta och elektiva patienter: avdelning 6 för bland annat kolorektala och akuta buksjukdomar, avdelning 7 för traumapatienter och avdelning 8 för övre gastro.
Samtliga avdelningar arbetar aktivt med kompetensutveckling och jobbar för ökad patientsäkerhet och patientdelaktighet.

www.regionvastmanland.se

Kirurgkliniken Västerås