Höj lönerna för erfarna och specialistsjuksköterskor

Publicerad 10 oktober 2018
Text: Annika Wihlborg

Annelie Söderberg, förhandlingschef på Vårdförbundet. Foto: Ulf Huett
Annelie Söderberg, förhandlingschef på Vårdförbundet. Foto: Ulf Huett
Sjuksköterskeyrkets lönenivåer speglar inte dess ansvar, svårighetsgrad och utbildningslängd. För att hindra flykten från yrket krävs att hela yrkeskåren, särskilt specialistsjuksköterskor och sjuksköterskor med lång yrkeserfarenhet, värderas högre.

En nyutexaminerad sjuksköterska har en ingångslön på i genomsnitt 26 000 kronor, medan en sjuksköterska utan specialistutbildning med tio års yrkeserfarenhet har en medellön på 31 000 kronor. Medellönen för specialistsjuksköterskor med fem års yrkeserfarenhet som specialist ligger på 33 000 kronor. Det framgår av Framtidens Karriär – Sjuksköterskas undersökning.
– Ingångslönerna för nyutexaminerade sjuksköterskor har ökat något på senare år, men 26 000 kronor är alltför lågt, i synnerhet för sjuksköterskor som arbetar skift och har obekväma arbetstider. Ingångslönen bör istället ligga på minst 27 500 kronor, säger Annelie Söderberg, förhandlingschef på Vårdförbundet.

Erfarenhet måste löna sig
Hon anser även att genomsnittslönen för grundutbildade sjuksköterskor med tio års yrkeserfarenhet är i underkant och anser att lönenivån istället bör hamna på minst 38 000 kronor.
– Även om lönenivåerna för samtliga sjuksköterskegrupper överlag är för låga så är genomsnittslönen för specialistsjuksköterskor med fem års erfarenhet allra mest oroande. Om de har fem års specialisterfarenhet har de ju förmodligen även hunnit arbeta som grundutbildade sjuksköterskor i några år innan dess, vilket gör den samlade erfarenheten längre. Många i den här gruppen har säkerligen mellan tio och femton års yrkeserfarenhet och bör ha en medellön på minst 45 000 kronor, säger Annelie Söderberg.

Stärk hela yrkets status
Att många lämnar yrket är, enligt Annelie Söderberg, den yttersta konsekvensen av att erfarenhet och specialistkompetens inte värderas tillräckligt högt.
– Erfarna sjuksköterskor och specialister lämnar de tyngre verksamheterna och söker sig istället till mindre krävande verksamheter. Nyckeln till att vända situationen är att lyfta hela sjuksköterskeyrkets status och att inledningsvis höja lönenivåerna för specialistgrupperna. Man bör också prioritera att höja medellönen för erfarna sjuksköterskor, annars riskerar somliga verksamheter att dräneras på just dessa yrkesgrupper, säger Annelie Söderberg.

Löneökning för specialister
– Höjda löner för specialistsjuksköterskor blir en tydlig fingervisning till grundutbildade sjuksköterskor att en specialistutbildning faktiskt lönar sig. En löneökning kan även minska personalomsättningen och minska problematiken med långa operationsköer och stängda vårdplatser. Relativt nya sjuksköterskor behöver också få tydliga exempel på att yrkeserfarenhet faktiskt lönar sig, även i lönekuvertet, säger Annelie Söderberg.

På vilken nivå ligger ingångslönen per månad för en nyutexaminerad sjuksköterska på din arbetsplats?

Den genomsnittliga ingångslönen ligger på cirka 26 000 kr enligt undersökningen.
På vilken nivå ligger månadslönen på din arbetsplats för en sjuksköterska (ej specialistutbildad sjuksköterska) med cirka 10 års yrkeserfarenhet som sjuksköterska?

Den genomsnittliga månadslönen ligger på cirka 31 000 kr enligt undersökningen.
På vilken nivå ligger månadslönen på din arbetsplats för en specialistutbildad sjuksköterska med ca 5 års yrkeserfarenhet som specialistsjuksköterska eller motsvarande?

Den genomsnittliga månadslönen ligger på cirka 33 000 kr enligt undersökningen.
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Sjuksköterska genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige 20–24 september 2018. Statistisk felmarginal 2,5–3,5 procentenheter.