Presentation

Karriärmodell med sjuksköterskan i centrum

Publicerad 10 oktober 2018
Anna Karin Brålin, Martin Borgö och Emma Murtola på neurologiska kliniken. Foto: John Sandlund
Anna Karin Brålin, Martin Borgö och Emma Murtola på neurologiska kliniken. Foto: John Sandlund

Vill du ha en tydlig karriärmodell och lönetrappa och arbeta med ett brett spektrum av patienter med komplexa diagnoser? Välkommen till neurologiska kliniken vid Linköpings universitetssjukhus, där du som är sjuksköterska får utvecklas och använda din fulla kompetens.

För att behålla erfarna sjuksköterskor och locka nya har neurologiska kliniken vid Linköpings universitetssjukhus utarbetat en helt ny karriärmodell i tre steg. I den tydliggörs lön och ansvarsområde för vart och ett av de tre stegen, från allmänsjuksköterska till specialistsjuksköterska och slutligen ledningssjuksköterska samt hur löneutvecklingen ser ut på vägen.
Emma Murtola och Anna Karin Brålin tillhör båda den första kullen ledningssjuksköterskor. De blev i våras färdiga specialistsjuksköterskor, som de kunde utbilda sig till på betald arbetstid parallellt med sitt kliniska arbete. Tillsammans med klinikledningen utformar de nu ledningssjuksköterskornas roll och ansvar. De medverkar i verksamhetsutvecklingen och har ett processansvar utifrån ett omvårdnadsperspektiv.
– Att vi har en så lyhörd klinikledning och att man verkligen satsar på sjuksköterskornas karriärvägar har varit avgörande för mig. Jag har så många kolleger på annat håll som upplever att de inte kan komma längre i karriären, men här har man skapat en jättebra modell, säger Anna Karin.

Stagnerar inte
Hon får medhåll av Emma, som menar att detta är en tydlig signal till yngre sjuksköterskor om att de kan fortsätta att utvecklas inom slutenvården och inte riskerar att stagnera i sin karriär.
– Det är en spännande tid på neurologiska kliniken just nu, man lyssnar verkligen på sjuksköterskorna och vi är med och påverkar sjuksköterskornas roll och möjligheter, säger hon.
Just att få jobba strategiskt med verksamhetsutveckling lockade Martin Borgö. Han är anestesisjuksköterska i botten men kommer senast från en anställning som chef inom äldreomsorgen. I dagarna tillträder han en tjänst som ledningssjuksköterska på neurologiska kliniken.
– Detta är ett unikt uppdrag och en fantastisk möjlighet att få arbeta både kliniskt och strategiskt med viktiga framtidsfrågor. Det finns en stark ambition att lyfta fram sjuksköterskor och utveckla deras roll och det ska bli väldigt roligt att vara en del av det, säger han.
Alla tre vill även lyfta fram neurologi som ett spännande arbetsfält. Det finns en stor spännvidd av olika sjukdomar och vård i både akut och planerad form.
– Vi jobbar i starka team, med komplexa och intressanta diagnoser. Arbetet är otroligt omväxlande och givande.

Vi söker sjuksköterskor till avdelning B81 Neurologi och stroke, läs mer och ansök här

Neurologiska kliniken, Östergötland
Neurologiska kliniken på Linköpings universitetssjukhus är en regionklinik för Östergötland, Kalmar och Jönköpingsregionen. Här bedrivs såväl akut som allmänneurologisk vård, med utredning och behandling av vuxna patienter med sjukdomar och skador på det centrala, perifera och autonoma nervsystemet samt muskelsjukdomar. Kliniken har utarbetat en ny karriär- och lönemodell i tre steg för sjuksköterskor, från grundutbildad sjuksköterska till specialistsjuksköterska och ledningssjuksköterska.

www.regionostergotland.se

Neurologiska kliniken Östergötland