Sjuksköterskors erfarenhet måste premieras

Publicerad 10 oktober 2018
Text: Annika Wihlborg

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet. Foto: Peter Knutson
Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet. Foto: Peter Knutson
Bristen på erfarna sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor är ett allvarligt problem inom sjukvården, både för arbetsmiljön och för patienten. Enligt Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro bör arbetsgivare värna mycket mer om att få erfarna sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor att vilja stanna kvar.

95 procent av sjuksköterskorna i Framtidens Karriär – Sjuksköterskas undersökning anser att det är mycket viktigt att det finns tillräckligt många erfarna sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor anställda på en sjukvårdsenhet.
– Alla sjuksköterskor, oavsett om man är erfaren eller ny i yrket, behöver kunna luta sig mot erfarna kollegor. Många sjuksköterskor uttrycker en brist på just erfarna kollegor. Forskning visar att om man sänker kompetens- och erfarenhetsnivån på en arbetsplats så går det ut över patienterna i form av lägre vårdkvalitet. Undersökningsresultatet förvånar mig inte, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

Utbildning måste premieras
I undersökningen framgår också att 64 procent av sjuksköterskorna anser att erfarenhet hos en sjuksköterska eller specialistsjuksköterska premieras ganska lite eller inte alls av deras arbetsgivare.
– Vi ser tyvärr exempel på där sjuksköterskor som specialistutbildat sig till och med tvingas gå ner i lön. Somliga arbetsgivare anser också att de inte behöver premiera specialistsjuksköterskornas kompetens med ett lönepåslag eftersom de redan har finansierat deras utbildning. Det är förstås ett resonemang som inte är hållbart, varken för sjuksköterskan eller sjukvården i stort. Det leder ofta till att specialistsjuksköterskan så småningom byter till en arbetsgivare som faktiskt premierar deras kompetens. Personalomsättningen genererar i sin tur specialistsjuksköterskebrist, säger Sineva Ribeiro.

Försämrad patientsäkerhet
Hon betraktar bristen på erfarna sjuksköterskor som ett allvarligt problem, inte minst eftersom forskningsresultat visar att en sänkt kompetensnivå på en sjukvårdsenhet har negativ inverkan på patienters överlevnad samt antalet återinläggningar och vårdskador.
– Konsekvensen blir att somliga vårdenheter enbart har unga och oerfarna sjuksköterskor anställda. Deras arbetsmiljö blir många gånger väldigt tuff och krävande, vilket i sin tur leder till uppsägningar och även att unga sjuksköterskor riskerar att lämna yrket, säger Sineva Ribeiro.

Förslag för att erfarna sjuksköterskor ska stanna som anställda inom sjukvården:
• Lagreglera specialistutbildningar för sjuksköterskor. Genom att införa ett lagreglerat utbildningsansvar för arbetsgivare, vilket förbinder dem att utbilda ett visst antal specialistsjuksköterskor varje år, kan bristen på specialister minska.
• Förbättra lönevillkoren för samtliga akademiska omvårdnadsyrken. Det är hög tid att specialistsjuksköterskor kommer upp i samma lönenivå som ingenjörer, vars högskoleutbildning motsvarar en specialistutbildad sjuksköterska. I dagsläget skiljer det exempelvis nästan 12 000 kronor i lön mellan en barnmorska och en ingenjör.
• Säkerställ att sjuksköterskors professionella utveckling inte avtar vid 35 års ålder. Många sjuksköterskor som är 35 och äldre upplever att deras professionella utveckling stagnerat. Arbetsgivare behöver systematiskt kunna erbjuda kliniska utvecklingsvägar för alla sjuksköterskor, även erfarna.
Hur viktigt är det att det finns tillräckligt många erfarna sjuksköterskor eller specialistsjuksköterskor anställda på en sjukvårdsenhet?
I vilken omfattning premieras erfarenhet hos en sjuksköterska eller specialistsjuksköterska av din arbetsgivare?
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Sjuksköterska genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige 20–24 september 2018. Statistisk felmarginal 2,5–3,5 procentenheter.