Presentation

Stor variation för Kriminalvårdens sjuksköterskor

Publicerad 10 oktober 2018

Mirjana Arsenović-Stanić, samordnade sjuksköterska på häktet i Sollentuna. Foto: Johan Marklund
Mirjana Arsenović-Stanić, samordnade sjuksköterska på häktet i Sollentuna. Foto: Johan Marklund
Sjuksköterskans roll inom Kriminalvården är mång­sidig, intressant och oerhört givande. Klienternas vitt skilda bakgrunder och förutsättningar innebär en bred blandning av psykiatri och somatisk vård, där fokus är att stötta klienterna på vägen till en bättre tillvaro.

Marie Jönsson, samordnande sjuksköterska på häktet Kronoberg.
Marie Jönsson, samordnande sjuksköterska på häktet Kronoberg.
Marie Jönsson har varit sjuksköterska i 30 år. Under sin karriär har hon hunnit med att arbeta på kvinnoklinik, på sjukvårdsrådgivning och som chef, men det är inom Kriminalvården som hon trivs bäst. Efter att tidigare ha jobbat på Hall så arbetar hon sedan årsskiftet på häktet i Kronoberg som samordnande sjuksköterska.
– Kronoberg har ett nationellt omvårdnadsuppdrag, vilket är unikt. Uppdraget innebär att alla häktade patienter som har ett somatiskt omvårdnadsbehov kommer till oss. Majoriteten av vårt arbete kretsar alltså runt fysiska åkommor, men vissa av våra klienter har levt hårda liv och kan vara i behov av både psykiatri och missbruksvård. Man vet aldrig vem man kommer att möta under dagen och den blandningen är i mitt tycke det absolut bästa med mitt jobb, säger hon.
Marie berättar mycket positivt om sin roll på Kronobergshäktet. När hon kom till Kriminalvården första gången överraskades hon över hur brett hennes arbetsområde var, men det tog inte lång tid innan hon hade hunnit ikapp.
– Inom Kriminalvården behöver man vara beredd på att behandla allt från mjäll och fotsvamp till suicidbedömningar. Jag lärde mig massor på plats och fick därutöver introduktionsutbildningar inom bland annat kriminalvårdsmedicin och suicidologi, så jag kände mig snabbt väl rustad för att ta hand om patienterna. Dessutom är det väldigt trevligt att bemötas med så stor respekt för sina kunskaper.

Utmanande och varierande
På anstalten Kolmården arbetar sjuksköterskan Marielle Rådetorp. Hon har jobbat inom Kriminalvården sedan 2000 och stormtrivs fortfarande. Liksom Marie lyfter hon bredden i sin yrkesroll, och betonar även den stora mångfalden hos människorna hon möter.
– Det var en stor omställning att komma till Kriminalvården. Många av klienterna har slitit ut sina kroppar tidigt, vilket innebär att de drabbas av sjukdomar och problem som andra människor först stöter på i högre ålder. Det medför en både utmanande och väldigt varierande arbetssituation där man ofta får chansen att följa sina patienter under lång tid.
Marielle lägger stort fokus på friskvård i sitt arbete. Hon berättar att det finns ett nära samarbete med en friskvårdsgrupp för att hjälpa klienterna genomgå ett förändringsarbete, något som kräver engagemang från klienterna själva.
– Att få lära känna personerna bakom missbruket och hjälpa dem att hamna på rätt köl innan de kommer ut är verkligen givande. Man behöver vara ganska självgående och ha skinn på näsan, men det är minst lika viktigt att vara inkännande och empatisk. Jag får se så mycket positiva förändringar i mitt arbete och på så vis har jag det verkligen kanonbra.

Har alltid känt sig trygg
På frågan om hon någonsin har känt sig otrygg i sitt arbete svarar Marielle ett bestämt nej, och där får hon medhåll av både Marie Jönsson och kollegan Mirjana Arsenović-Stanić, som arbetar på häktet i Sollentuna.
– Kriminalvården är en av de tryggaste arbetsplatser jag har haft! understryker Mirjana, som arbetat som sjuksköterska i drygt 15 år och inom Kriminalvården i cirka åtta.
– Inom den ordinarie vården vet man aldrig vad man kan förvänta sig, men här är alla klienter säkerhetsbedömda och visiterade. Vi har alltid larm och om en person upplevs som labil har man kriminalvårdare som stöd. Under all min tid här har jag dock aldrig behövt använda mitt larm, utan de allra flesta är både tacksamma och glada för att träffa oss.

Arbetar nära kriminalvårdarna
Liksom Marie har Mirjana ansvar som samordningssjuksköterska inom sin region. Hon berättar att det som överraskade henne när hon kom in i Kriminalvården var hur mycket hon fungerade som en vårdcentral för klienterna på häkte och anstalt. Förutom en initial hälsoundersökning och bedömning av varje nyintagen, bokar klienterna tid precis som på en vanlig mottagning. Det som framförallt skiljer sig är att man behöver ta hänsyn till den juridiska sidan av klienternas situation, men även att man arbetar så nära en annan yrkesgrupp – kriminalvårdarna.
– I mitt tycke är det dock bara positivt; det ger oss sjuksköterskor möjligheten att utbilda våra kollegor och ge dem viktig kompetens inom vård och omsorg. Det är utmanande och roligt och man får så mycket tillbaka. I förlängningen bidrar alla dessa faktorer till att skapa en fascinerande arbetssituation, där man blir glad över att gå till jobbet, avslutar hon.

Marielle Rådetorp, sjuksköterska på anstalten Kolmården. Foto: Fredrik Schlyter
Marielle Rådetorp, sjuksköterska på anstalten Kolmården. Foto: Fredrik Schlyter

För mer information om att arbeta som sjuksköterska i Kriminalvården, klicka här

Kriminalvården
Som sjuksköterska inom Kriminalvården kommer du att bedöma och behandla patienter, med stort eget ansvar. Du ska vara empatisk, kunna sätta gränser och vara en trygg person. Sjuksköterskor inom Kriminalvården arbetar oftast dagtid måndag till fredag. Som statlig institution erbjuder Kriminalvården individuell lönesättning, brett utbildningsutbud, mycket förmånlig ersättning och dito semestervillkor, flexibla arbetstidslösningar samt mycket mer.

Tel. vxl: 077-228 08 00
E-post: HK.HR@kriminalvarden.se
Läs mer på www.kriminalvarden.se