Unik kompetens i gränslandet mellan omvårdnad och medicin

Publicerad 10 oktober 2018
Text: Annika Wihlborg

Madelene Vestin och Jenny Carlsson, avancerade specialistsjuksköterskor på akutkliniken på Kungälvs sjukhus.
Madelene Vestin och Jenny Carlsson, avancerade specialistsjuksköterskor på akutkliniken på Kungälvs sjukhus.
Avancerad specialistsjuksköterska är en unik kompetens och yrkesroll i gränslandet mellan omvårdnad och medicin. Madelene Vestin och Jenny Carlsson är två av de första avancerade specialistsjuksköterskorna på akutmottagning. I deras yrkesroll ingår medicinska bedömningar.

– Vi har arbetat på akutkliniken på Kungälvs sjukhus i femton respektive arton år. Efter att ha arbetat som specialistsjuksköterskor i akutsjukvård i ett par år gjorde vi ett studiebesök vid Linköpings universitetssjukhus, där några av landets första avancerade specialistsjuksköterskor inom akutsjukvård var under utbildning. Vi fick då förmånen att gå den utbildningen på deltid i två år via en satsning som Västra Götalandsregionen initierat för att förbättra flödena och minska den totala vistelse­tiden för patienterna på akutmottagningen, säger Jenny Carlsson.

Gör egna bedömningar
– Arbetet som avancerad specialistsjuksköterska innebär bland annat att vi handlägger patienter och självständigt gör medicinska bedömningar. Vi kan initiera undersökningar så som röntgen eller ultraljud och självständigt handlägga isolerade sjukdomstillstånd, exempelvis enklare frakturer och mindre allvarliga infektioner. Yrkesrollen ställer högre krav på medicinskkunskap och färdighet, men vi har också stor nytta av vår omvårdnadskompetens, säger Madelene Vestin.
Redan i samband med triageringen identifieras de patienter som de avancerade specialistsjuksköterskorna kan handlägga och bedöma. Det bidrar till kortare väntetider och ett effektivare flöde på akutmottagningen.

Forma vår egen yrkesroll
– Att arbeta som avancerad specialistsjuksköterska är riktigt roligt och utvecklande. Vi kan definitivt rekommendera specialistsjuksköterskor med gedigen yrkeserfarenhet och ett stort medicinskt intresse att gå den här utbildningen. I dagsläget finns avancerade specialistsjuksköterskor bara i sjukhusvården, men det här är en yrkesgrupp som nog behövs i alla delar av sjukvården, säger Jenny Carlsson.
Eftersom Madelene och Jenny tillhör den första generationens avancerade specialistsjuksköterskor har de själva till stor del fått forma sin egen yrkesroll. I deras arbete ingår även att arrangera internutbildningar och mentorskapsgrupper för erfarna sjuksköterskor.

Intressant karriärväg
– Vi har visserligen fått ett utökat mandat och medicinskt patientansvar, men saknar rätten att skriva ut läkemedel, vilket skulle underlätta det självständiga patientarbetet. Samtidigt vill vi gärna framhålla den här yrkesrollen som en intressant karriärväg för sjuksköterskor som vill ta ett rejält professionellt utvecklingskliv utan att behöva lämna den kliniska verksamheten och bli chef, säger Madelene Vestin.
– Det vore också bra om avancerad specialistsjuksköterska blev en legitimerad yrkesroll, det skulle göra kompetensen tydligare och yrkesrollen lättare att definiera. Det märks att den här yrkesrollen behövs och vi har fått bra stöttning, inte minst från läkarna på akutkliniken. Efter utbildningen kom vi tillbaka till samma verksamhet – men nu i en helt ny yrkesroll, och det var lite som att vara ny på jobbet igen men också väldigt spännande och utvecklande, säger Jenny Carlsson.