Vårdskador ökar när omvårdnad inte utförs

Publicerad 10 oktober 2018
Text: Annika Wihlborg

Framtidens Karriär – Sjuksköterskas undersökning visar också att 55 procent av sjuksköterskorna har hoppat över omvårdnadsåtgärder på grund av tidsbrist den senaste veckan.

– Statistiken är skrämmande, den är allvarlig och anmärkningsvärd. Den stämmer dock väl överens med forskningen som visar att då andelen sjuksköterskor sjunker så ökar omvårdnadsåtgärder som inte utförs och vårdskadorna ökar. Samtidigt bör man ta en titt på de sjuksköterskor som anger att de inte behöver hoppa över några omvårdnadsåtgärder. Deras arbete är förmodligen organiserat på ett sätt som ger dem rimliga förutsättningar att hinna med, och vi bör se vad vi kan lära av dem, säger Ami Hommel, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening.

Drabbas av samvetsstress
För att komma tillrätta med problemet behövs en översyn av organisationen, bemanningen och arbetsfördelningen. Ami Hommel betonar att även om många sjuksköterskor drabbas av samvetsstress så är det patienterna som blir allra mest lidande. Stress påverkar givetvis sjuksköterskors prioriteringsförmåga, vilket medför ökade patientsäkerhetsrisker, vilket kan få allvarliga konsekvenser för den enskilde patienten.

Har du hoppat över omvårdnadsåtgärder på grund av tidsbrist den senaste veckan?

57% av sjuksköterskorna inom landstingsdriven sjukvård svarar ja och
61% av sjuksköterskorna inom kommunal sjukvård svara ja.
Svaren är endast från sjuksköterskor som arbetar med omvårdnad.
Om undersökningen
Framtidens Karriär – Sjuksköterska genomförde en undersökning mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor i Sverige 20–24 september 2018. Statistisk felmarginal 2,5–3,5 procentenheter.