Presentation

Avancerade specialistsjuksköterskor fyller glapp

Publicerad 21 mars 2019
Ewa Öhrling, resurschef och Karolina Härle, avancerad specialistsjuksköterska på kirurgiska kliniken vid Linköpings universitetssjukhus. Foto: Lasse Hejdenberg.
Ewa Öhrling, resurschef och Karolina Härle, avancerad specialistsjuksköterska på kirurgiska kliniken vid Linköpings universitetssjukhus. Foto: Lasse Hejdenberg.

– Avancerade specialistsjuksköterskor fyller glappen mellan olika kompetenser samtidigt som tjänsten är en utmärkt karriärväg för sjuksköterskor som vill utvecklas inom det kliniska arbetet, säger Ewa Öhrling, resurschef Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping.

I höst startar en masterutbildning för avancerade specialistsjuksköterskor inom kirurgisk vård vid Linköpings universitet. Utbildningen är ett samarbete med kirurgkliniken vid Linköpings universitetssjukhus och vänder sig till specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård som vill ta nästa steg i sin yrkesutveckling. Karolina Härle, som sedan 2014 arbetar som avancerad specialistsjuksköterska på kliniken, var med i en pilotgrupp specialistsjuksköterskor från Sydöstra regionen som delvis utbildats utomlands. Den stora skillnaden mot tidigare är att hon i kraft av sin masterutbildning har fått en bredare utbildning i medicin. Något som fört med sig ett utökat ansvar, att hon gör egna bedömningar, beslutar om åtgärder och utvärderar samt har fått en delegering på att ordinera vissa läkemedel och skriver in och ut patienter självständigt.
– Jag har alltid varit intresserad av att utvecklas och läste tidigt till specialistsjuksköterska. Det förde med sig att jag fick mycket vårdutvecklingsansvar men upptäckte med åren att det är i kliniken jag vill vara. Det är enormt stimulerande att ha fått möjlighet att gå vidare och utvecklas på detta sätt.

Många fördelar
Bredare kompetens och mer ansvar innebär även högre lön. Inom Region Östergötland får alla sjuksköterskor som specialistutbildar sig 4000 kr extra, att läsa till avancerad specialistsjuksköterska ger ytterligare 4000 kronor i lönekuvertet. De personliga fördelarna är många men även patienterna och verksamheten i stort har stor nytta av de nya tjänsterna.
– Utgångspunkten för dessa tjänster är att täcka glappet mellan olika kompetenser. Enligt patientlagen är vi skyldiga att informera patienter och anhöriga samt involvera dem i vård och behandling. Då krävs att det finns någon närvarande på avdelningen som kan informera, uppdatera och se till att vårdplaner hålls. Tidigare kunde det gå många timmar på en avdelning innan det fanns kompetens på plats som kunde fatta beslut och skriva ut patienter. Det glappet fyller de avancerade specialistsjuksköterskorna vilket innebär att vårdprocessen kan gå framåt, fastslår Ewa.
De avancerade specialistsjuksköterskorna fyller glapp även när det gäller handledning av alla kategorier medarbetare: sjuksköterskor, undersköterskor yngre läkare och studenter.
– De är alltid närvarande och finns till hands när det dyker upp frågor. För ett par år sedan fick Karolina och hennes kollega Marie ta emot utmärkelsen ”Årets bästa handledare” av AT-läkarna, berättar Ewa.

I startgroparna
En som står i startgroparna för att söka till utbildningen är Farzana Ibrahim, specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård.
– Jag blev klar med min grundutbildning 2014 och började på kirurgen i Linköping ett par månader senare. Under de gångna åren har jag upptäckt tjusningen med kirurgi och formligen älskar det. För mig är kirurgisk vård alltid något nytt, det finns så många diagnoser och det är aldrig en patient som är den andra lik.
Det stora intresset fick henne att vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska och nu tar hon sikte på nästa steg.
– Jag hade redan innan tänkt att fördjupa mig genom att doktorera, men när detta kom kändes det helt rätt. Jag ska söka till utbildningen och hoppas komma in till hösten. Nu ser jag verkligen fram emot att läsa vidare och ta in all ny kunskap i syfte att kunna vara ett stöd för mina kollegor och ta hand om patienterna ännu bättre.

Jobba på kirurgiska kliniken i Linköping. Klicka här

Farzana Ibrahim, specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård.
Farzana Ibrahim, specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård.
Kirurgiska kliniken, Linköping
Kirurgiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping har ett nära samarbete med Linköpings universitet med ambition att vara ett kirurgiskt kunskapscentrum i Sydöstra sjukvårdsregionen. Kliniken är regionklinik för Sydöstra sjukvårdsregionen som utgörs av Region Östergötland, Region Jönköpings län och Region Kalmar län.

Region Östergötland
581 91 Linköping
Tel: 010-103 00 00
www.regionostergotland.se

Kirurgiska kliniken Linköping logotype