Chefssjuksköterskor ett måste i sjukhusledningen

Publicerad 21 mars 2019
Text: Annika Wihlborg

Marie Sjödin, chefssjuksköterska och med i ledningsgruppen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Foto: Staffan Claesson
Marie Sjödin, chefssjuksköterska och med i ledningsgruppen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Foto: Staffan Claesson
Två av tre läkare anser att det bör finnas en chefssjuksköterska i ledningsgruppen på varje sjukhus. Chefssjuksköterskornas kompetens i patientnära vårdarbete tillför ett betydelsefullt omvårdnadsperspektiv till ledningsgruppens beslut.

– Det är självklart glädjande att många läkare och sjuksköterskor inser värdet i och vikten av att ha chefssjuksköterskor i sjukhusens ledningsgrupper. Samtidigt önskar jag att 100 procent av både sjuksköterskor och läkare betraktade det här som en viktig fråga. Ett skäl till att 33 procent av läkarna inte anser att det bör finnas en chefssjuksköterska i ledningsgruppen kan vara att de helt enkelt inte reflekterat över frågan, säger Marie Sjödin, som är chefssjuksköterska och sitter i ledningsgruppen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hon är legitimerad barnmorska samt specialistsjuksköterska i akutsjukvård och har tidigare arbetat med e-hälso- och patientsäkerhetsfrågor.

Värdefull kompetens
Ett skäl till varför chefssjuksköterskor bör ha en självklar roll i sjukhusledningarna är, enligt Marie Sjödin, att man i framtidens sjukvård behöver samverka betydligt mer i kompetensöverskridande team. Den rådande sjuksköterskebristen bidrar också till att omvårdnadsperspektivet blir ett allt viktigare inslag i ledningsgrupperna.
– Chefssjuksköterskor tillför värdefull omvårdnadskompetens till ledningsgruppen, exempelvis i kvalitetsfrågor, patientnära vårdarbete, specifik och basal omvårdnad, personcentrerad vård, patientsamverkan samt kompetensfrågor som berör sjuksköterskans profession, säger Marie Sjödin.

Behövs på alla ledningsnivåer
Hon betonar vikten av att sjukhusens ledningsgrupper representerar en bred men också djup kompetensbas för att kunna ta ställning till de ofta relativt komplexa beslut som krävs.
– Omvårdnadsperspektivet har en nyckelroll, inte minst i ett patientsäkerhetsperspektiv. Det är ett skäl till varför det medicinska perspektivet behöver kompletteras med ett omvårdnadsperspektiv i ledningsgrupperna. Det är också viktigt att sjuksköterskekompetens finns representerad i ledningsgrupperna på alla nivåer. Då säkerställer man att omvårdnadsfrågorna finns med som en påverkansfaktor i alla beslut som fattas, säger Marie Sjödin.

Bör det finnas en motsvarighet till chefsläkare i form av en chefssjuksköterska i ledningsgruppen på varje sjukhus?

Undersökningen genomfördes mot sjuksköterskor 16–20 februari 2018.
Anser du som läkare att det bör finnas en chefssjuksköterska i ledningsgruppen på varje sjukhus?

Undersökningen genomfördes mot läkare 19–22 oktober 2018.