Presentation

Delaktighet på VO Vård Södertälje sjukhus

Publicerad 21 mars 2019

Ulrika Johnsson och Anja Eklund, chefssjuksköterskor på Södertälje sjukhus. Foto: Ulrich Schulte
Ulrika Johnsson och Anja Eklund, chefssjuksköterskor på Södertälje sjukhus. Foto: Ulrich Schulte
Vill du vara med och skapa nya arbetssätt, på en arbetsplats som präglas av ett tydligt ledarskap och där din delaktighet och professionella utveckling är i fokus? Välkommen till VO Vård på Södertälje sjukhus, som i höst öppnar fem nya vårdavdelningar i nyrenoverade, fräscha lokaler.

Inom verksamhetsområde vård på Södertälje sjukhus ställs det höga krav på engagemang och kompetens. I gengäld har du som sjuksköterska stora möjligheter att påverka utvecklingen av såväl verksamheten som den egna karriären.
– Hos oss kan du göra en omvårdnadskarriär. Vi har en utarbetad kompetensstege, där du utvecklas i din profession. Det ska vara tydligt vad som krävs och hur du själv kan bidra. Vi har fokus på utbildningsaktiviteter och en förbättrad inskolning av nya medarbetare, berättar Ulrika Johnsson, chefssjuksköterska på en kirurgisk vårdavdelning.

Alla delaktiga i utvecklingen
Nu när nya vårdavdelningar byggs och antalet vårdplatser utökas får medarbetarna vara med från start och utveckla omvårdnad och arbetssätt. De nya avdelningarna omfattar kirurgisk och medicinsk vård.
– Det är en otroligt spännande tid att börja hos oss. Såväl ny som befintlig personal är helt centrala i arbetet med att skapa en förbättringskultur, som gagnar både patienter och personal. Här är du som individ verkligen delaktig och kan göra skillnad, säger Anja Eklund, chefssjuksköterska på geriatrisk rehabilitering.

Coachande och tydligt ledarskap
Det goda ledarskapet är en grundstomme i utvecklingsarbetet på Södertälje sjukhus. Här fokuserar man på att förtydliga vad som förväntas av en ledare, som ska vara kommunikativ, modig, närvarande, förändringsorienterad och fungera som en förebild. Det gäller i hela verksamheten och på alla nivåer.
– Vi vill skapa medarbetare som med ett coachande ledarskap tillåts växa i sina roller. Det är enormt viktigt att stötta sin personal och ge dem rätt förutsättningar att göra ett bra jobb och vara delaktiga i utveckling av verksamheten avseende patientsäkerhet och kvalitet, framhåller Anja.
Det finns fler saker som gör Södertälje sjukhus speciellt. Ulrika har arbetat här sedan 1998 och Anja sedan 1992. Båda har bred erfarenhet av olika avdelningar och har haft en rad olika roller.
– Södertälje sjukhus är tillräckligt stort för att ha allt, men litet nog för att vara personligt. Man lär känna varandra över verksamhetsgränserna och skapar starka nätverk. Dessutom blir man en väldigt bred och duktig sjuksköterska, eftersom man har ett helhetsansvar och får vårda patienter från många olika specialiteter. Därför är det lätt att trivas och bli kvar.

Se våra lediga tjänser och ansök direkt. Klicka här!

VO Vård Södertälje sjukhus
Inom verksamhetsområde vård arbetar cirka 350 medarbetare varav många med specialistkompetens. Verksamheten tillhandahåller vårdplatser inom geriatrik och akutsomatik för slutenvård samt erbjuder avancerad sjukvård i hemmet (ASIH). Vi har även mottagning för multisjuka patienter över 65 år samt palliativ avdelning. Vår drivkraft är att varje enskild patient ska uppleva att han eller hon blir bemött på ett individuellt och professionellt sätt.

Verksamhetschef är Lena Kruse, E-post: lena.kruse@sll.se, Tel: 08-550 244 020
www.sodertaljesjukhus.se/ledigajobb