Ny specialistnivå som AKS

Publicerad 21 mars 2019
Text: Annika Wihlborg

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Regeringens särskilde utredare av specialistutbildningar för sjuksköterskor föreslår att man inrättar en ny specialistnivå, avancerad klinisk specialistsjuksköterska, AKS, med en egen legitimation.

– Med fördjupade kunskaper inom medicin och vårdvetenskap ska AKS kunna ta ett helhetsansvar för patienten inom sitt specialistområde, skriver utredaren Kenth Nauclér. AKS föreslås även få en egen yrkeslegitimation. Enligt förslaget ska utbildningen vara tvåårig. Utredarna anser att de avancerade kliniska specialistsjuksköterskorna kan stå för den kontinuitet som vården ofta saknar i dagsläget.
Avancerade kliniska sjuksköterskor är mycket vanliga i många andra länder, däribland Storbritannien och USA. I Sverige finns endast en utbildning för AKS. Den erbjuds via Linköpings universitet och är inriktad på kirurgisk och akut omvårdnad. I Sverige är i dagsläget ett trettiotal sjuksköterskor verksamma som avancerade specialistsjuksköterskor.

Andra förändringar
Regeringens utredare föreslår även att specialistsjuksköterskeutbildningarna förändras för att skapa större möjligheter till flexibilitet och anpassning till vårdens skiftande behov. Han föreslår även att vårdgivarna ska få ett utökat ansvar för sjuksköterskors vidareutbildning. En majoritet av sjuksköterskorna anser däremot att staten ska reglera samtliga specialistutbildningar för sjuksköterskor. Mer om det i artikeln om Framtidens Karriär – Sjuksköterskas undersökning om sjuksköterskors syn på hur specialistutbildningarna ska utformas och regleras.