Presentation

Omvårdnadsspecialist – en klinisk karriärväg

Publicerad 21 mars 2019

Hans Bergkvist, specialistsjuksköterska i ambulanssjukvård på akutmottagningen, Malin Persson, specialistsjuksköterska i akutsjukvård vid KAVA och Anders Åström, anestesi- och IVA-sjuksköterska på akutmottagningen. Foto: Gonzalo Irigoyen
Hans Bergkvist, specialistsjuksköterska i ambulanssjukvård på akutmottagningen, Malin Persson, specialistsjuksköterska i akutsjukvård vid KAVA och Anders Åström, anestesi- och IVA-sjuksköterska på akutmottagningen. Foto: Gonzalo Irigoyen
På Funktion Akut i Huddinge satsas stora resurser på att skapa karriärvägar och utvecklingsmöjligheter för specialistsjuksköterskor. Ett exempel är den nya, intressanta positionen som omvårdnadsspecialist.

Arbetsmiljön på Funktion Akut i Huddinge har länge präglats av öppenhet och flexibilitet. Hänsyn har tagits till sjuksköterskornas behov och önskemål, vilket har medfört att personalomsättningen har varit låg och teamen stabila.
– Vi har tillåtits tid för återhämtning och det har funnits en stor flexibilitet med såväl ledighet som arbetstidsavtal. Just denna flexibilitet var en av anledningarna till att jag sökte mig hit till Huddinge – vi har arbetstidsförkortning och eftersom vi själva lägger schemat har jag här möjligheten att kombinera arbete med familjeliv. Dessutom får jag chansen att ta mig an nya utmaningar i arbetslivet, berättar Hans Bergkvist, specialistsjuksköterska i ambulanssjukvård på akutmottagningen i Huddinge.

Lyhört ledarskap
Hans får medhåll av Malin Persson, specialistsjuksköterska i akutsjukvård vid KAVA på Funktion Akut i Huddinge. Hon betonar att den positiva stämningen är ett kvitto på ett lyhört ledarskap som har sina medarbetares bästa för ögonen och som satsar på att utveckla och förbättra arbetsplatsen.
– Det har alltid varit väldigt bra gehör och det har funnits möjligheter att jobba med det en själv tycker är roligt. Det finns en vilja inom funktionen att ständigt bli bättre och skapa en arbetsplats som baseras på medarbetarnas behov och insikter, naturligtvis med patienterna i fokus – det är trots allt för dem som vi går till jobbet. Nya idéer och förbättringsinitiativ tas mycket väl emot och det finns stora möjligheter till fortbildning och utveckling. Till exempel kan en som sjuksköterska specialistutbilda sig på 50 procent av arbetstiden med bibehållen lön.

Vi söker nu sjuksköterskor till Funktion Akut i Huddinge. Läs mer här!

Har ett helhetsperspektiv
Anestesi- och IVA-sjuksköterskan Anders Åström, som även han arbetar på akutmottagningen, konstaterar att det ibland kan vara svårt för personalen att ha insyn i ledningens arbete, men att Funktion Akut i Huddinge har en ledarkader som verkligen står för sina sjuksköterskor. Positionen som omvårdnadsspecialist är ett exempel på just detta.
– Funktionen har arbetat hårt med att utforma karriärvägar och utvecklingsmöjligheter för oss sjuksköterskor, oavsett om man vill fördjupa sig kliniskt, som omvårdnadsspecialist, eller akademiskt, som biträdande universitetssjuksköterska. Som omvårdnadsspecialister är vi inriktade på det kliniska och har en handledande och coachande funktion. Vi har ett helhetsperspektiv på såväl basal som specifik omvårdnad och även mer avancerade kliniska indikationer, säger han.

Goda chanser att påverka
Positionen är nyligen etablerad och fortfarande under utformning, vilket innebär att omvårdnadsspecialisterna har stort inflytande över hur rollen gestaltar sig. Arbetsbeskrivningen ser likadan ut inom slutenvården som öppenvården och omfattar allt från implementering av nya arbetssätt och att ge feedback till biträdande universitetssjuksköterskor och omvårdnadschefer, till att ge handfast handledning kring omvårdnad, att stötta kollegor och att ge bedside-utbildning.
– I förlängningen blir det ett aktivt kunskapsutbyte som är givande även för oss, inte minst då vi driver coachande handledning av kollegor. Det är både lärorikt och intressant, säger de.
Såväl Malin som Hans och Anders hoppas att de i framtiden ska kunna axla fler och nya ansvarsområden och/eller medverka i projekt under tid avsatt för administrativa uppgifter.
– Det är en bred och stor roll som vi försöker konkretisera utifrån de visioner vi har kring arbetet framöver. Går allt som vi hoppas kommer det att innebära en spännande och varierande roll med möjlighet till både utveckling, kliniskt arbete och forskning, avslutar de.

Funktionsområde Akut Huddinge
På Funktionsområde Akut Huddinge bedriver vi specialiserad akutsjukvård, som en del av Karolinska Universitetssjukhuset. Här vårdas patienter med många olika diagnoser som ger många utvecklingsmöjligheter. Arbetet bedrivs i tvärprofessionella team med exempelvis sjuksköterska, läkare, undersköterska och medicinsk sekreterare. Här är en bra introduktion lika viktig som att kunna utvecklas, både på kort och på lång sikt. Sammanhållningen är god och avdelningarna har ett tillåtande arbetsklimat där alla hjälps åt.

Karolinska Universitetssjukhuset
Huddinge
Tel: 08-585 800 00
www.karolinska.se