Psykiatrin mångfacetterad för sjuksköterskor

Publicerad 21 mars 2019
Text: Annika Wihlborg

Jenny Karlsson, styrelseledamot i Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor.
Jenny Karlsson, styrelseledamot i Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor.
Knappt en av tre av sjuksköterskor kan tänka sig att arbeta inom psykiatrin. Som psykiatrisjuksköterska har du möjlighet att verkligen möta människor utifrån ett helhetsperspektiv, ta del av deras liv och hjälpa dem att må bättre.

– Det är roligt att så många som 28 procent av sjuksköterskorna kan tänka sig att arbeta i psykiatrin. Samtidigt önskar jag att fler sjuksköterskor fick upp ögonen för det här området, säger Jenny Karlsson, som varit psykiatri­sjuksköterska i tjugo år och bland annat har arbetat inom rättspsykiatri, barn- och ungdomspsykiatrin och i den vuxenpsykiatriska öppenvården i Stockholm. Sedan hösten 2018 arbetar hon som bemanningssjuksköterska och är dessutom styrelseledamot i Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor.
Hon har alltid intresserat sig mycket för samtalet och mötet med människor, vilket man i allmänhet har tid för inom psykiatrin.
– Det är fascinerande att ta del av människors liv och bidra till att de ska må bättre. Jag är intresserad av människans inre och trivs med att arbeta i en verksamhet där mötet med människan verkligen får ta plats, säger Jenny Karlsson.

Öka kunskapen om psykiatrin
För att psykiatrin ska bli mer attraktiv för sjuksköterskor att arbeta och specialisera sig inom krävs, enligt Jenny Karlsson, att man ökar sjuksköterskors kännedom om vad psykiatri är och sjuksköterskans yrkesroll i psykiatrisk verksamhet.
– Psykisk ohälsa bör få ta större plats på sjuksköterskeprogrammet, människor med psykisk ohälsa möter man ju i alla delar av vården. Det är alltså en viktig dimension även i den somatiska vården. Det är även viktigt att höja statusen på psykiatrisjuksköterskans yrke, exempelvis genom att synliggöra och verkligen värdera vår kompetens, och att vårda patienter utifrån ett helhetsperspektiv snarare än utifrån ett medicinskt paradigm, säger Jenny Karlsson.

Mer självständighet
83 procent av sjuksköterskorna kan tänka sig att arbeta inom öppenvården, medan 48 procent kan tänka sig ett arbete i slutenvården. Viktiga faktorer för att stärka den psykiatriska heldygnsvårdens attraktivitet är, enligt Jenny Karlsson, att psykiatrisjuksköterskans ansvarsområden och arbetsuppgifter tydliggörs.
– I slutenvården tillbringar psykiatrisjuksköterskan ofta mycket tid i läkemedelsrummet istället för att verkligen möta patienterna och använda sin specialistkompetens. Slutenvårdens arbetsgivare behöver ge psykiatrisjuksköterskor möjlighet att arbeta mer självständigt, säger hon.

Nischade områden
Bland de som kan tänka sig att arbeta inom psykiatrin är intresset störst för vuxenpsykiatrin, där 72 procent kan tänka sig att arbeta. En av anledningarna till att allmänpsykiatrin är populärast, tror Jenny Karlsson, skulle kunna vara bristande kunskap om de mer nischade områdena som barnpsykiatri, beroendespsykiatri och rättspsykiatri.
– Arbetsgivare inom de mer nischade psykiatriverksamheterna behöver informera mer om sina verksamheter och kommunicera utvecklingsmöjligheterna för sjuksköterskor som väljer att arbeta där, säger Jenny Karlsson.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta inom psykiatrin?
I psykiatrin skulle jag kunna tänka mig att arbeta inom (Ange gärna flera)
Vilka områden inom psykiatrin skulle du kunna tänka dig att arbeta inom? (Ange gärna flera)
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes 19–26 februari 2019 mot ett slumpmässigt urval av sjuk­sköterskor i Sverige. Över 1 000 sjuksköterskor har svarat på undersökningen.