Presentation

Rätt kompetens på rätt plats i Södra Älvsborgs psykiatri

Publicerad 21 mars 2019

Sanne Nordqvist, akademisk utvecklingssjuksköterska och sjuksköterskan Carl-Olov Ericsson i Södra Älvsborg. Foto: Per Stålfors
Sanne Nordqvist, akademisk utvecklingssjuksköterska och sjuksköterskan Carl-Olov Ericsson i Södra Älvsborg. Foto: Per Stålfors
Inom den psykiatriska verksamheten vid Södra Älvsborgs sjukhus ligger fokus på självständigt arbete och brukarmedverkan. Det ger en utvecklande och positiv arbetsmiljö med många möjligheter för verksamhetens sjuksköterskor.

På de psykiatriska avdelningarna på Södra Älvsborgs sjukhus finns stort utrymme för medarbetarna att ta eget ansvar och bidra till verksamheten. Fokus ligger inte bara på resultaten utan på utvecklingen, och det genomsyrar hela områdets arbetssätt.
– Vi utnyttjar de resurser vi har till fullo och det har lett till en aktiv vårdutveckling och verksamhetsförbättring, med rätt kompetens på rätt plats. Syftet är naturligtvis att främja utveckling och undvika stagnation, men på köpet får vi också en positiv arbetsgemenskap och mycket god personalrekrytering, säger sjuksköterskan Carl-Olov Ericsson, som sökte sig till området direkt efter sin sjuksköterskeexamen.

Goda exempel på vårdutveckling
Carl-Olov berättar att ett exempel på vårdutvecklingen är den intensiva satsning som pågår för att sammanlänka slutenvård och öppenvård inom beroende, något som bland annat inkluderar att etablera kombinerade tjänster med sjuksköterskor som arbetar på båda avdelningarna.
Ett annat är metoden ”brukarstyrd inläggning”, ett verktyg som psykiatrin i Södra Älvsborg anammat från Skåne och Nederländerna.
– Metoden riktar sig till patienter med emotionellt instabilt personlighetssyndrom och innebär att vi lägger makten över vården i deras händer. Patienterna får förtroendet att själva avgöra när de vill och behöver lägga in sig. Under den tiden träffar de inga läkare och får inga nya läkemedel, utan vi stöttar genom samtal och omvårdnad, och hjälper dem att stärka sin autonomi. Resultatet hittills är väldigt positivt, betonar specialistsjuksköterskan i psykiatrisk vård, Sanne Nordqvist, som också är akademisk utvecklingssjuksköterska i Södra Älvsborg.

Uppfräschning på gång
Regionens investeringar i psykiatrin märks på många nivåer, inte minst på det så kallade Psykiatrins kvarter, som ska bli ett nytt behandlingscentrum för psykiatrisk slutenvård.
– De nya lokalerna är för såväl vuxna som barn och ungdomar och delar utrymme med akutmottagningen. Det kommer att bli en ordentlig uppfräschning med en helt ny tillgänglighet och en stor kvalitetsförbättring överlag. Det ska bli väldigt roligt när de nya husen tas i bruk 2020 – det blir ett konkret kvitto på det engagemang som finns här, avslutar de.

Sjuksköterskor sökes till psykiatriska verksamheten vid SÄS. Se våra lediga tjänster och ansök här

Psykiatrins kvarter är SÄS största satsning på psykiatrisk vård på många år. Det är en investering i verksamhetsutveckling med patientens perspektiv som utgångspunkt.
Psykiatrins kvarter är SÄS största satsning på psykiatrisk vård på många år. Det är en investering i verksamhetsutveckling med patientens perspektiv som utgångspunkt.
Psykiatriska kliniken, Södra Älvsborgs sjukhus
Den psykiatriska klinikens på Södra Älvsborgs sjukhus uppdrag är att försäkra människor med allvarlig psykisk ohälsa tillgång till god specialiserad psykiatrisk vård. Förutom den psykiatriska kliniken har sjukhuset öppenvårdsmottagningar i flera kommuner inom psykiatri och barn- och ungdomsmedicin. Ökad patientdelaktighet är också ett av SÄS långsiktiga fokusområden.

Tel. vxl: 033-61 61 000
E-post: sas@vgregion.se
sas.vgregion.se/jobba-hos-oss/jobb/