Presentation

Som HMK-sköterska får jag det bästa av två världar

Publicerad 21 mars 2019

Eva Björklund, sjuksköterska, Tomas Ehrs, ansvarig sjuksköterska på HMK och Johan Göransson, sjuksköterska vid akutkliniken i Falun. Foto: Trons
Eva Björklund, sjuksköterska, Tomas Ehrs, ansvarig sjuksköterska på HMK och Johan Göransson, sjuksköterska vid akutkliniken i Falun. Foto: Trons
– Jag delar min tid mellan kliniskt arbete och att ta hand om medicinskt relaterade nödsamtal på SOS-larmcentral. En kombination som ger det bästa av två världar, säger Johan Göransson, sjuksköterska vid akutkliniken i Falun som även arbetar med högre medicinsk kompetens (HMK).

HMK-sköterskor vid akutkliniken i Falun har till uppgift att i samarbete med SOS Alarm bedöma och prioritera vårdbehov för alla invånare i Dalarna som ringer larmnumret 112. De jobbar cirka femtio procent på larmcentralen och resterande tid på Akutmottagningen i Falun.
– Jag trivs utmärkt med att få del av båda världar. Det kan vara ganska slitsamt att arbeta länge på en akutavdelning, därför är komplementet med telefontjänsten jättebra. Det är lite svårare när man inte ser patienten, men bedömningarna och tankesättet är ju detsamma, säger Johan Göransson.
Han får medhåll av kollegan Eva Björklund som liksom Johan har lång erfarenhet av både sjuksköterskeyrket och HMK.
– Jag tog min examen 1990 och arbetade i tio år på medicinkliniken innan jag sökte mig till akuten. Drygt ett år senare började jag inskolningen till HMK och på den vägen är det.
Att jag stannat kvar i alla år beror främst på att jag trivs med mitt jobb och med att träffa patienterna på akuten för att sedan varva detta med telefonbedömningarna.
Tomas Ehrs, ansvarig sjuksköterska på HMK, berättar att jobbet på larmcentralen omfattar en rad olika uppgifter.
– När det kommer in ett medicinskt relaterat larmsamtal till 112 i Dalarna, och det inte är något livshotande då ambulans skickas ut direkt, får inringaren prata med oss för att vi ska bedöma om det råder ett akut ambulansbehov. Vi blir också inkopplade i samtal där ambulans redan skickats ut, för att ge råd och stöttning fram till att vårdpersonal anländer.
HMK-sköterskor bedömer alla samtal som kommer in till larmcentralen i Dalarna. Av dem är 94 procent direkta bedömningar i telefon, resten görs via skriftliga underlag från 112-operatörerna.
– Vi gör även sekundära bedömningar på Prio 3-larm då patienter ska transporteras inom eller till och från Dalarna. Vår uppgift är då att göra bedömningar av vilken typ av transport som behövs.

Inskolning
För att arbeta som HMK-sköterska krävs hög medicinsk kompetens och förmåga att arbeta självständigt med avancerad medicinsk rådgivning och prioritering. Akuten i Falun är uppdelad i medicin, kardiologi, kirurgi, ortopedi, barn, infektion samt gynekologi.
– Sjuksköterskor som ska börja på HMK blir numera inskolade på samtliga dessa specialistområden. Därefter skolas man in i rollen som larmsjuksköterska med tillhörande traumautbildning under ungefär ett års tid. Då tar man hand om högprioriterade larm hos patienter med mer livshotande tillstånd och gör första omhändertagandet/bedömningen innan respektive akutkliniks sjuksköterska tar över ansvaret för patienten. Då livshot föreligger för patienten som är på väg till akuten, ingår även radiokommunikation med ambulansen via Rakel. När alla dessa delar är avklarade är sjuksköterskorna väl förberedda för ett uppdrag på HMK, berättar Tomas.

Delad tjänst
En viktig förutsättning för att klara jobbet på larmcentralen är att tjänsten är delad.
– Genom att alla sjuksköterskor på HMK även arbetar 50 procent på akutmottagningen hänger vi med i förändringar och allt som sker vad gäller nya behandlingsmetoder och vägar in i vården. Faktum är att många samtal handlar om rådgivning vad gäller rätt vårdinstans, akuten kanske inte alltid är rätt väg in, säger Eva.
Hon får medhåll av Johan som flikar in att också lokalkännedom i Dalarna är en viktig kunskap i sammanhanget.
– Vi vet var vårdcentraler och andra vårdgivare finns i regionen och kan hänvisa våra patienter inte bara till rätt instans, utan även till rätt adress.
På frågan om de kan rekommendera andra sjuksköterskor att söka sig till Akutmottagningen i Falun och ett uppdrag på HMK blir svaret ett unisont ja!
– Absolut, om man har erfarenhet av akutsjukvård, är stresstålig och har förmågan att kunna ta patienter på rätt sätt i telefon, så är det här rätt plats. Det är ett jätteroligt jobb som jag faktiskt lämnade för några år sedan för att prova vingarna som avdelningschef. Men jag längtade tillbaka både till akuten och HMK. Ett toppenjobb om du frågar mig, fastslår Johan.

Söker du som sjuksköterska ett spännande och stimulerande arbete med stor variation? Nu har du chansen! Läs mer här!

Akutkliniken vid Falu lasarett
Akutkliniken vid Falu lasarett bedriver specialiserad sjukvård där vi bedömmer, prioriterar och behandlar akut svårt sjuka eller skadade medborg­are. Specialistområdena omfattar medicin, kardiologi, kirurgi, ortopedi, barn, infektion samt gynekologi. Akutkliniken samarbetar med SOS Alarm AB i bedömning och prioritering av vårdbehov för de medborgare som ringer larmnumret 112.

Region Dalarna
Box 712
791 29 Falun
www.regiondalarna.se