Presentation

Sverek brinner för en förbättrad arbetsmarknad

Publicerad 21 mars 2019

Björn Lindtorp, vd Sverek. Foto: Hugo Thambert
Björn Lindtorp, vd Sverek. Foto: Hugo Thambert
Under de senaste åren har Sverek utvecklats från ett litet rekryteringsbolag till en av de ledande bemanningsaktörerna inom vård och omsorg. Visionen är att stärka såväl folkhälsa som livskvalitet och att bidra till en jämlik och tillgänglig vård, oavsett var i Sverige man bor. Sverek rekryterar och bemannar med sjuksköterskor och läkare över hela landet.

Sofie Slättman, konsultchef på Sverek.
Sofie Slättman, konsultchef på Sverek.
Svereks vd Björn Lindtorp är själv läkare i grunden och har egna erfarenheter som bemanningskonsult. Han är övertygad om att företagets framgång grundar sig i ett starkt fokus på kvalitet och att samma noggranna processer tillämpas i rekryteringen till bemanningsuppdrag som vid fast rekrytering.
– När jag arbetade som bemanningskonsult såg jag mycket som skulle kunna förändras till det bättre. Därför erbjuder Sverek bland de bästa och mest flexibla villkoren i branschen. Vi skräddarsyr uppdrag och förutsättningar så att de passar varje enskild sjuksköterska samtidigt som vi lägger ett stort fokus på trivsel och utveckling för vår personal oavsett om de arbetar i administrationen eller ute i sjukvården. Effekten blir en noggrann och bra rekryteringsprocess där vi tar hand om alla våra medarbetare, något som ger positivt gensvar hos våra konsulter.
Det finns de som anser bemanningssjuksköterskor vara en dyr lösning, men Björn sätter det i relation till det värde konsulterna tillför.
– Vi tillgodoser behovet av personal och möjliggör därmed för verksamheter att möta hjälpsökande oavsett var i landet de bor. De enheter vi stödjer kan därmed driva sin verksamhet med komplett personalstyrka, vilket ökar chansen att behålla befintlig personal, att minska stress och sjukskrivningar samt att fullgöra det livsviktiga uppdrag vården har. På så vis bidrar vi på ett avgörande sätt till en jämlik och tillgänglig vård och omsorg och även till en stärkt livskvalitet för många.
För konsultchefen Sofie Slättman var det interaktionen med vården som gjorde att hon sökte sig till Sverek. Hon har en lång erfarenhet av personalfrågor och coachning, och ville använda sina kunskaper för att bidra till vård och omsorg.
– Jag ville göra större skillnad. Här har jag direkt kommunikation med sjuksköterskorna och kan stötta dem i deras arbete. Det inkluderar allt från att finnas tillgänglig för en kontinuerlig dialog till att möta dem ute på arbetsplatsen och säkerställa att allt känns bra.
Sofie poängterar att Sverek vill bemöta konsulternas behov i så stor mån som möjligt och matcha dem till uppdrag som verkligen passar deras önskemål och kompetens. Det görs genom att redan initialt stämma av vad de har för erfarenheter och önskemål och göra en noggrann kvalitetskontroll.
– Vi tror på vikten av att bli hörd och att ha en nära relation med konsulterna – det skapar tillit, trygghet och en bra arbetssituation för konsulterna, avslutar hon.


Pär har jobbat som hyrsjuksköterska sedan 2008 vilket ger honom möjlighet att själv styra över sin tid.
Pär har jobbat som hyrsjuksköterska sedan 2008 vilket ger honom möjlighet att själv styra över sin tid.

”Sverek bryr sig verkligen om sina hyrsjuksköterskor”

Pär blev färdig sjuksköterska 2007, specialistsjuksköterska i operation 2009 och specialistsjuksköterska i anestesi 2011. Sedan 2008 arbetar han som hyrsjuksköterska eftersom det ger honom större flexibilitet, möjlighet att planera sitt liv och bättre ekonomi.

Vad är det bästa med att vara hyrsjuksköterska?
– Att själv kunna bestämma vilka perioder jag vill arbeta. Jag har två döttrar i Danmark och en dotter med barnbarn i Australien, så jag uppskattar att kunna planera in resor för att besöka dem när jag själv vill och inte vara beroende av min arbetsgivares godtycke. Jag tycker om att arbeta intensivt och sedan vara ledig i sammanhängande perioder.

Hur kom det sig att du valde Sverek?
– Jag har arbetat för olika bemanningsföretag, men Sverek är det bästa: topplöner, bra boende och dessutom en personlig kontakt med konsultcheferna som jag inte upplevt på andra bemanningsföretag. Sverek bryr sig verkligen om sina hyrsjuksköterskor.

Vad gör du när du är ledig?
– Jag bor i fjällen, i Åre. Det blir mycket skidåkning på vintern och vandring på sommaren. Så ofta jag kan besöker jag mina döttrar i Köpenhamn. Jag vill ju gärna följa med i mina barnbarns uppväxt och några månader per år åker jag till Australien för att träffa min äldsta dotter och mina tre barnbarn där.

Välbetalda uppdrag för sjuksköterskor över hela landet! Läs mer och ansök här!

Sverek
Sverek samarbetar med samtliga landsting, ett stort antal kommuner samt de främsta privata vårdgivarna och universitetssjukhusen. Vi har alltid en stor variation av vårduppdrag landet över. Vi håller högsta möjliga kvalitet i vår bemanning och rekrytering, med fokus på långsiktigt hållbar utveckling.

Sverek
Tel: 08-669 58 00
E-post: info@sverek.se
www.sverek.se