AI kan effektivisera riskbedömningssystem

Publicerad 14 oktober 2019
Text: Annika Wihlborg

Douglas Spangler, projektledare vid Sjukvårdens Larmcentral på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Foto: Mikael Wallerstedt
Douglas Spangler, projektledare vid Sjukvårdens Larmcentral på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Foto: Mikael Wallerstedt
AI har konkreta användningsområden som verkligen kan effektivisera sjuksköterskors dagliga arbete. Men 57 procent av sjuksköterskorna anser sig kunna för lite om AI för att kunna bedöma om det kan vara värdefullt för hälso- och sjukvården.

– Undersökningsresultatet är inte överraskande eftersom AI (artificiell intelligens) är ett samlingsbegrepp som inkluderar alltifrån robotstyrning till analys av stora patientdatamängder, säger Douglas Spangler, projektledare vid Sjukvårdens Larmcentral på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Han har tidigare arbetet som ambulanssjukvårdare och leder ett Vinnova-finansierat projekt där man utvecklar maskininlärningsbaserade riskbedömningsinstrument för sjuksköterskor som tar emot 112-samtal.

Ska underlätta prioriteringar
Det Vinnovaprojekt han leder ska resultera i ett riskbedömningsinstrument som ska kunna förutspå olika utfall för patienter utifrån den information som sjuksköterskorna matar in i samband med 112-samtalet. Instrumentet ska bland annat underlätta sjuksköterskornas prioriteringar när de skickar ut ambulanser till patienter. Det riskbedömningssystem som utvecklas kan ta hänsyn till fler parametrar än tidigare system.
– AI i det här fallet innebär att vi använder olika statistiska modelleringstekniker för att bearbeta stora datamängder för att förenkla beslutsfattandet. Anledningen till att det talas så mycket om AI just nu är att vi både har tillgång till de stora datamängderna och de kraftfulla datorerna som krävs för att möjliggöra intressanta AI-applikationer, säger Douglas Spangler.

Föreslå behandlingsalternativ
AI-teknikens främsta omedelbara användningsområde i hälso- och sjukvården är, enligt Douglas Spangler, att utveckla mer precisa och automatiserade bedömningsinstrument. Framöver kan AI-system bland annat även användas till att föreslå behandlingsalternativ för olika patienter, eller för att automatiskt reglera medicintekniska produkter såsom insulinpumpar.

Begränsningar
– Det är främst tillgången till patientdata som sätter gränserna för vad man kan åstadkomma med AI i hälso- och sjukvården. Samtidigt är det viktigt att framtidens AI-lösningar utvecklas på ett transparent sätt baserat på beprövad evidens som ger en realistisk bild av teknikens begränsningar. Somliga aspekter av omvårdnad, exempelvis en patients sociala välbefinnande, kan och möjligen bör inte heller mätas eller ingå i något AI-system. Där är det mänskliga förnuftet svårslaget, säger han.

Anser du att AI-lösningar kan vara värdefulla för sjukvården? (AI=artificiell intelligens)
Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor 26–30 september 2019. Endast de som arbetar som sjuksköterskor eller inom hälso- och sjukvården har svarat på frågorna. Över 1 000 sjuksköterskor har svarat på undersökningen.