Presentation

Flexibelt och utmanande på urologiska kliniken i Östergötland

Publicerad 14 oktober 2019
Mirjam Bullat, sjuksköterska, Joanna Bohn, cystoskopisköterska, Malin Öhlin, sjuksköterska och Petter Morin, sjuksköterska på urologiska kliniken i Linköping. Foto: Hejdlösa Bilder AB
Mirjam Bullat, sjuksköterska, Joanna Bohn, cystoskopisköterska, Malin Öhlin, sjuksköterska och Petter Morin, sjuksköterska på urologiska kliniken i Linköping. Foto: Hejdlösa Bilder AB

Urologiska kliniken i Östergötland fördelar sin verksamhet över Linköping och Norrköping. Här hanteras en mängd breda och varierande urologiska diagnoser och det finns många intressanta utvecklingsmöjligheter för klinikens sjuksköterskor.

På urologiska kliniken i Östergötland handläggs sjukdomstillstånd inom urinvägar hos både män och kvinnor samt sjukdomar i manliga könsorgan. Stora sjukdomsgrupper är cancersjukdomar, njursten, störningar i urinvägarnas funktion och sexuella funktionsrubbningar hos män.
Sjuksköterskan Mirjam Bullat har varit på kliniken sedan 2000. Hon inledde sin bana inom slutenvården och gick sedan över till mottagningen 2005. Sedan 2012 har hon varit vårdenhetschef, men hon gick nyligen tillbaka till kliniskt arbete på mottagningen.
– Det är en rolig specialitet; patientgruppen är bred och inkluderar allt från det benigna klientelet till cancerpatienter, vilket medför en både utmanande och bred arbetsmiljö för oss sjuksköterskor. Här finns mycket att lära och det finns ett aktivt kunskapsutbyte inom olika nätverk och diagnosgrupper för medarbetarna, säger Mirjam.

Stärker personalens kompetens
Som tidigare chef har Mirjam kunnat skaffa sig insikt i stora delar av organisationen kring kliniken och hon betonar att det finns en övergripande strävan efter att genom olika satsningar utveckla och stärka kompetensen hos klinikens medarbetare. Där får hon medhåll från sjuksköterskorna Petter Morin och Malin Öhlin som båda arbetar på vårdavdelningen urologen B92 i Linköping och har tagit del av verksamhetens olika utbildningsalternativ.
– Jag har gått en fördjupningsutbildning inom urologisk omvårdnad genom RSU via Lunds universitet, och då har jag fått en dag i veckan avsatt för studier. Då vi använder oss av önskeschema på avdelningen har det gått smidigt att lägga ett schema väl anpassat efter studierna. Under våren har jag och en kollega tagit fram ett föreläsningsmaterial om avdelningen och vilka diagnoser vi arbetar med. Nu är vi i uppstarten av att hålla denna föreläsning för de sjuksköterskestudenter som kommer till avdelningen. Responsen har varit mycket god så målsättningen framåt är att alla nyanställda ska få ta del av materialet, säger Malin, som förutom att hon arbetar som sjuksköterska också är huvudhandledare för sjuksköterskestudenter.
Petter står i sin tur i begrepp att genomgå samma utbildning framåt våren, men han är redan nu en drivande del i klinikens kvalitets- och förbättringsarbete.
– Jag har arbetat på urologiska kliniken i fem år och har sedan fyra år tillbaka varit projektledare för klinikens projekt NOVA. Projektet har drivits i fem-sex år och började som en digital checklista för patientinformation, men är idag en mobil verktygslåda där man via en pekplatta får tillgång till patientens hela journal, kan kontrollera läkemedel och granska blodprover, skriva in parametrar och mycket mer. Det är en intressant utveckling som kraftigt effektiviserar arbetet.

Jobba med oss på Region Östergötland. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Möjlighet till eget arbete
Kollegan Joanna Bohn är utbildad cystoskopisköterska, en utbildning som hon gick inom ramen för klinikens utbildningspaket och har nu mycket egen mottagning. Hon kom till urologiska kliniken genom ett sommarjobb och har blivit kvar sedan dess.
– Det är en charmig och tacksam patientgrupp och jag trivs väldigt bra. Vi på mottagningen har möjlighet till mycket eget arbete; själv är jag operationsplanerare och kontaktsjuksköterska för blåscancerpatienter, och utför cystoskopier. Självklart har vi tillgång till alla tänkbara resurser, från läkare och apotekare till sociala samordnare direkt på avdelningen, såväl som fysioterapeuter och kuratorer över hela verksamheten. Det skapar en lyhörd miljö där vi har stort förtroende för varandra, konstaterar Joanna.

Johan Lejon, sjuksköterska på urologiska kliniken i Norrköping. Foto: Martin Roth
Johan Lejon, sjuksköterska på urologiska kliniken i Norrköping. Foto: Martin Roth

En flexibel klinik
På kliniken i Norrköping delar sjuksköterskan Johan Lejon sin tid mellan avdelningen och njurstensenheten. Han menar att det finns en flexibilitet inom vården idag som inte fanns tidigare och att det märks väldigt väl på urologiska enheten i Norrköping.
– Vi är en ganska liten grupp i Norrköping och det gör att vi är delaktiga i hela förloppet från mottagning till operation och utskrivning. Som sjuksköterska får jag göra väldigt mycket som jag sannolikt inte skulle få på en avdelning och det ger en insikt i hur allting fungerar. Ett annat exempel är att det finns en tydlig strävan efter att hitta lösningar på medarbetarnas privata utmaningar – då jag blev förälder fick jag möjligheten att dela upp min tid mellan två olika roller, vilket i sig har varit väldigt lärorikt och gett mig en större helhetsbild samtidigt som det underlättat vardagen. Det är ett område jag verkligen rekommenderar, avslutar han.

Jobba med oss på Region Östergötland. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Urologiska kliniken i Östergötland
Urologiska kliniken i Östergötland bedriver specialiserad och högspecialiserad urologi. Här arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, uroterapeuter, stomiterapeuter, cystoskopister, vård-administratörer, kuratorer, dietister och fysioterapeuter. Den högspecialiserade vården inkluderar även patienter från Jönköpings och Kalmar län. Vi bedriver forskning inom en rad olika urologiska sjukdomstillstånd samt undervisar framtidens vård-personal.

E-post: region@regionostergotland.se
www.regionostergotland.se