Presentation

Här finns möjlighet att verkligen göra skillnad

Publicerad 14 oktober 2019
Lycke Klingen, Tommy Hansson och Marie Moll, sjuksköterskor på LAH Norrköping. Foto: Fredrik Schlyter
Lycke Klingen, Tommy Hansson och Marie Moll, sjuksköterskor på LAH Norrköping. Foto: Fredrik Schlyter

– Fokus inom palliativ vård ligger inte på döden utan på livskvalitet. En bred specialitet där helhetssynen på människan genomsyrar hela verksamheten. Här finns både tid och förutsättningar till att göra skillnad på riktigt, säger Tommy Hansson, sjuksköterska.

På LAH Norrköping arbetar multiprofessionella team med avancerad hemsjukvård för patienter med tumörsjukdomar och andra kroniska sjukdomstillstånd. Merparten av verksamheten är inriktad på specialiserad, palliativ vård.
– Jobbet handlar framförallt om att möta människor och att få dem att må så bra som möjligt, säger Lycke Klingen, sjuksköterska, som kom till LAH som nyutexaminerad sjuksköterska för snart två år sedan.
– Jag vet av egen erfarenhet hur viktigt det är att ha någon att prata med när en närstående är svårt sjuk och kanske inte har så lång tid kvar att leva. Här kan jag ge andra det stöd jag själv hade behövt så att den sista tiden blir så bra som möjligt, både för patient och anhöriga.
Hon får medhåll av Marie Moll, som är inne på sitt elfte år som sjuksköterska och tidigare mestadels arbetat inom den kirurgiska vården. Sedan två år tillbaka återfinns hon på LAH Norrköping.
– Jag träffade många cancerpatienter redan under min tid på kirurgen, men kände i hjärtat att något saknades. Det fanns nästan aldrig tid för att göra gott för patienterna, mer än själva sjukvården. Här finns tid till att vårda hela människan och inte bara själva sjukdomen.

Bred specialitet
Döden är ett tabubelagt ämne i dagens samhälle och många kanske ryggar för att arbeta med palliativ vård.
– Våra patienter vet att de har en allvarlig obotlig sjukdom och vi kan inte påverka förloppet i sig, men det vi kan göra är att öka deras livskvalitet och välbefinnande till det bättre, säger Lycke som beskriver arbetet som både roligt, spännande och utvecklande.
Tommy Hansson påpekar att man som sjuksköterska får arbeta med ett brett spektrum av olika sjukdomar.
– Inom LAH får jag användning för hela mitt kunskapsregister. Man blir inte lika nischad som inom många andra specialiteter.

Kan alternera
Arbetet inom LAH i Norrköping består av fyra team som personalen kan rotera mellan. Förutom specialiserad vård i hemmet av cancersjuka patienter finns en palliativ slutenvårdsenhet med sex vårdplatser, en mottagning för patienter som inte har behov av sjukvård i hemmet men har behov av vår specialiserade palliativa kompetens. Vi har även ett team som arbetar med svårt sjuka patienter med KOL och hjärtsjukdom. Arbetet bedrivs av multiprofessionella team bestående av undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, kurator, sjukgymnast, arbetsterapeut och familjeterapeut.
Utvecklingsmöjligheterna är goda. Just nu läser två sjuksköterskor från kliniken till specialistsjuksköterskor inom palliativ omvårdnad.
– Vi erbjuds även många kortare utbildningar som till exempel samtalskonst, det svåra samtalet. Till det kommer olika internutbildningar i form av schemalagd kunskapsdelning på avdelningen, berättar Marie, som bland annat är involverad i ett verksamhets-utvecklingsprojekt med fokus på trycksår och vård i livets slutskede.

Mycket glädje
Marie, Tommy och Lycke kan varmt rekommendera andra sjuksköterskor att söka sig till den palliativa vården i allmänhet och till LAH Norrköping i synnerhet.
– Det dagliga arbetet är både ansvarsfullt och varierat. Jag känner att jag har utvecklats väldigt mycket under mina snart två år på kliniken, konstaterar Lycke.
Marie ser friheten som ett stort plus.
–Jag trivs med att kunna alternera mellan specialiserad sjukvård i hemmet och arbetet inne på den palliativa slutenvårdsenheten. Senast i förrgår satt jag på en bergknalle och åt frukostmacka innan jag åkte vidare till nästa patient. Mellan patientbesöken i hemmet finns tid att reflektera och skifta fokus för en stund.
Alla tre är överens om att arbetet inom den palliativa vården kan passa väldigt många.
– Visst kan det vara tufft ibland. Men mitt i sorgen finns också mycket glädje och tillfredsställelsen av att verkligen kunna hjälpa till. Här finns både tid och resurser till att verkligen kunna göra skillnad för andra människor. Gillar man det så är LAH Norrköping rätt plats att jobba på, fastslår Tommy.

Jobba med oss på Region Östergötland. Klicka här för att se våra lediga tjänster

Palliativ vård, LAH Norrköping
LAH Norrköping bedriver specialiserad palliativ hemsjukvård dygnet runt för patienter med tumörsjukdomar och andra kroniska sjukdomstillstånd. Till kliniken hör också Linnéa-enheten med 6 vårdplatser för patienter i behov av specialiserad palliativ slutenvård. LAH har ett 60-tal medarbetare som arbetar i multiprofessionella team.

LAH Norrköping
Vrinnevisjukhuset
Region Östergötland
Tel: 010-1043822
www.regionostergotland.se