Presentation

Ny karriär på kirurgen i Västmanland

Publicerad 14 oktober 2019
Mahnaz Magidy, avancerad specialistsjuksköterska och Tina Gustafsson, enhetschef på kirurgkliniken i Västerås. Foto: Anders Forngren
Mahnaz Magidy, avancerad specialistsjuksköterska och Tina Gustafsson, enhetschef på kirurgkliniken i Västerås. Foto: Anders Forngren

Kirurgen i Region Västmanland satsar på sina sjuksköterskor. Här arbetar en av Sveriges få avancerade specialistsjuksköterskor och hon implementerar och stöttar fler specialistsjuksköterskor att nå den rollen.

Mahnaz Magidy var något av en pionjär när hon tog steget 2011 att läsa till avancerad specialistsjuksköterska, eller nurse practitioner som det kallas internationellt, i kirurgi. Då hölls utbildningen inte i Sverige så hon började initialt att studera i Philadelphia, USA. I Sverige startades utbildningen 2012 på hälsouniversitet i Linköping, där Mahnaz fortsatte sina studier. Hon arbetade sedan fem år i en annan region innan hon kom till kirurgkliniken i Västerås. Nu är hon drivande för att tillsammans med kliniken möjliggöra för andra specialistsjuksköterskor i kirurgi att vidareutbilda sig och axla rollen som nurse practioner.
– Detta är en utvecklande karriärväg för sjuksköterskor, och ger möjlighet att arbeta kliniskt med mycket större kompetens, mandat och ansvar, säger Mahnaz Magidy.
Som nurse practioner får man betydligt bredare medicinskt ansvar och befogenheter. Exempelvis kan man ordinera olika prover och undersökningar, utvärdera interventioner och sätta in åtgärder. Detta skapar ett bättre flöde och omhändertagande, som ger kontinuitet i patientens vårdförlopp och tryggare hemgång. En viktig uppgift är att hålla i utbildning och handleda övrig vårdpersonal.
– Jag ser en tydlig positiv effekt av den kompetens som Mahnaz tillför kliniken. Hon har en kompetens som gör att hela teamet förstärks i arbetet kring patienten och att arbetet flyter på mycket effektivare. Hon är uppskattad av medarbetarna, berättar enhetschef Tina Gustafsson.

Fokus på utveckling
Kirurgkliniken i Region Västmanland har en stark fokus på utbildning och kompetensutveckling. När Mahnaz började på sjukhuset i Västerås var hon den första avancerade specialistsjuksköterskan i Region Västmanland. Nu har ytterligare två sjuksköterskor på kirurgkliniken börjat på utbildningen i Linköping, som består av två års halvtidsstudier på mastersnivå. Utbildningen sker under betald arbetstid, vilket även gäller sjuksköterskor som vill läsa till specialistsjuksköterska.
– Vi vill verkligen uppmuntra och stödja andra sjuksköterskor att ta det här steget, säger Tina.
I dagsläget finns endast ett 30-tal nurse practitioner i Sverige, men yrket är väletablerat i flera andra länder, inte minst USA, berättar Mahnaz.
– Den här rollen fyller en enormt viktig funktion i vården och är ett komplement som tidigare saknades i teamet kring patienten. Det är värdefullt att Region Västmanland ser resultat och möjliggör för fler sjuksköterskor att välja den här utvecklande rollen och karriärvägen.

Jobba med oss på kirurgkliniken. Klicka här för mer information och ansökan

Kirurgen, Region Västmanland
Kirurgkliniken i Region Västmanland erbjuder många stimulerande och utvecklande karriärmöjligheter för sjuksköterskor. Här har du möjlighet att på betald arbetstid läsa till specialistsjuksköterska och avancerad specialistsjuksköterska. Välkommen att läsa mer på:
www.regionvastmanland.se