Presentation

Palliativ vård med fokus på helheten

Publicerad 14 oktober 2019

Sofia Nordkvist, Lotta Öhman de Boer, Zenitha Wiberg och Linda Asplund, sjuksköterskor inom den palliativa vården i Region Sörmland. Foto: Marie Linderholm
Sofia Nordkvist, Lotta Öhman de Boer, Zenitha Wiberg och Linda Asplund, sjuksköterskor inom den palliativa vården i Region Sörmland. Foto: Marie Linderholm
Patienter i livets slutskede har ofta behov som sträcker sig bortom den rent medicinska omvårdnaden. Inom SSIH och den palliativa vården i Region Sörmland arbetar man därför med hela människan. Medicinska, sociala, känslomässiga och existentiella frågor är ständigt närvarande.

– I den palliativa omvårdnaden är helhetsperspektivet enormt viktigt. För mig är det en stark drivkraft att kunna arbeta brett med både patient och anhöriga och att verkligen fokusera på människan bakom sjukdomen. Att vårda så svårt sjuka patienter ger en speciell dimension till arbetet, säger sjuksköterskan Sofia Nordkvist.
Hon får medhåll av sina kolleger Linda Asplund, Zenitha Wiberg och Lotta Öhman de Boer, som alla betonar hur givande det är att arbeta med så många aspekter av patientens liv och i nära samarbete med anhöriga, som ofta har en viktig roll i vården.
– Många frågar om det inte är svårt att arbeta med personer i slutskedet, som man inte kan bota. Men då glömmer man att vägen till slutet kan vara lång och att det ofta tillstöter en rad andra sjukdomar och komplikationer, som går att behandla och bota. Vi måste vara lyhörda för olika symptom och redo för snabba insatser. Vi kan få patienterna att må så mycket bättre och höja livskvaliteten avsevärt, säger Lotta.

Jobba med oss! Klicka här för att läsa mer!

Ny vårdavdelning
För ett år sedan öppnade Region Sörmland en palliativ avdelning med sex vårdplatser på Nyköpings lasarett. Dit kommer patienter från SSIH, Specialiserad sjukvård i hemmet, och från andra avdelningar inom slutenvården. SSIH och den palliativa vårdavdelningen fungerar som en enhet.
– Tidigare vårdades palliativa patienter med behov av sjukhusvård på andra avdelningar, där man inte alltid har den särskilda specialistkompetens som krävs för att hantera de stora behov som de här patienterna har. Patienterna vårdas nu av samma team som när de är hemma och slipper att bollas runt. Det ger kontinuitet och trygghet för såväl patienter som anhöriga och är en stor fördel även för personalen, säger Linda Asplund, som är vårdenhetschef för det palliativa vårdteamet.
En annan satsning är att den palliativa vården fått medel för att kunna ha aktiv tjänstgöring dygnet runt inom SSIH och inte bara beredskap nattetid, som det varit fram till nu. Det ger ytterligare trygghet för patienterna och möjlighet till akuta insatser oavsett vilken tid på dygnet det är.

Kompetensutveckling
I Region Sörmland har man stark fokus på kompetensutveckling och utbildning, och för den som är intresserad finns goda möjligheter att exempelvis utbilda sig till specialistsjuksköterska i palliativ omvårdnad.
– Jag fick möjlighet att läsa till specialistsjuksköterska på halvfart på betald arbetstid. Arbetsgivaren försöker i möjligaste mån att tillmötesgå medarbetarnas önskemål om utbildning och kurser. Det finns goda möjligheter att utvecklas professionellt, menar Zenitha, som läste till specialistsjuksköterska i palliativ omvårdnad nästan direkt efter att hon först börjat som sjuksköterska inom den palliativa vården i Nyköping. Som nästa steg i karriären har hon planer på att forska.

Anpassad introduktion
För nya sjuksköterskor finns en individanpassad introduktion beroende på tidigare erfarenhet och individuella behov och önskemål. Alla nya medarbetare går också den webbaserade utbildningen Palliations-ABC och har alltid erfarna kollegor att rådfråga. Det hålls dessutom diskussionsträffar på regelbunden basis, där man träffas i sina arbetsgrupper för att diskutera viktiga frågor som exempelvis etik och kommunikation. Generellt för regionen är att nya sjuksköterskor kan söka ett traineeprogram och erbjuds att gå ett introduktionsprogram med föreläsningar och annat.
För att arbeta inom den palliativa vården är det en fördel att ha några års erfarenhet och vara trygg i sin yrkesroll, eftersom en stor del av omvårdnaden sker självständigt i patienternas hem. Men viktigast är de personliga egenskaperna, menar Linda, Lotta, Zenitha och Sofia. Intresse för existentiella och psykologiska frågor, helhetsperspektiv, lyhördhet och flexibilitet är väsentliga.
– Det är svårt att hitta ett mer meningsfullt arbete. Vi har väldigt roligt på jobbet och får så mycket tillbaka. Dessutom jobbar vi i starka, sammansvetsade team, där det är lätt att trivas.

Jobba med oss! Klicka här för att läsa mer!

Palliativa vården i Region Sörmland
Den palliativa vården i Region Sörmland bedrivs dels genom SSIH, Specialiserad sjukvård i hemmet, dels på en palliativ vårdavdelning med sex platser på Nyköpings lasarett. Inom SSIH vårdas ett 50-tal patienter. Den palliativa vården syftar inte till att bota grundsjukdomen utan till att lindra symptom och att höja livskvaliteten hos patienterna. Här erbjuds spännande och givande karriärmöjligheter för sjuksköterskor som är intresserade av att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv och i starka team.

Kontakt:
Linda Asplund
E-post: Linda.Asplund@regionsormland.se
www.regionsörmland.se