Presentation

Sjuksköterskor spelar central roll i Kriminalvården

Publicerad 14 oktober 2019
Mikael Olsson, sjuksköterska på Saltvikanstalten i Härnösand. Foto: Pär Olert
Mikael Olsson, sjuksköterska på Saltvikanstalten i Härnösand. Foto: Pär Olert

Inom Kriminalvården arbetar du som sjuksköterska självständigt och brett, med patienter där du verkligen kan göra skillnad.
– Dessa personer har ofta stått utanför sjukvården, men inne på anstalten kan vi hjälpa dem med positiva förändringar för ett friskare och bättre liv.

Det säger Mikael Olsson, som arbetat som sjuksköterska inom Kriminalvården sedan 1996, med ett par avbrott. Idag arbetar han på Saltvikanstalten i Härnösand. Mikael är specialistsjuksköterska i psykiatri och lockades först av att Kriminalvården erbjöd bättre arbetstider och villkor än den ordinarie sjukvården.
– Det var mitt huvudskäl, för jag var egentligen tveksam och trodde att det skulle vara en otrygg eller rentav farlig miljö. Sådana missuppfattningar är tyvärr vanliga. Faktum är att det är mycket tryggare här än på mitt tidigare arbete inom psykiatrin och jag trivs enormt bra, säger han.

Människan bakom brottet
Saltvikanstalten är en sluten anstalt med den högsta säkerhetsklassificeringen. De intagna avtjänar ofta långa straff för grov brottslighet. Men för Mikael är det inga problem att se människan bakom brottet.
– För oss sjuksköterskor är brottet oftast helt irrelevant. Däremot har våra intagna ofta en komplex problematik och för många kan det vara första gången som de får en kontinuerlig kontakt med sjukvården. Vi kan verkligen bidra till att skapa tillit och ge dem redskap att leva ett mer strukturerat och skötsamt liv. Det är roligt och givande att vara en del av det.
Angelika Stenborg, som är sjuksköterska på anstalten Västervik Norra, håller med.
– Man får mycket insikt genom att höra patienter berätta om sina liv och den kriminella värld många levt i. Det är väldigt intressant och utmanande att arbeta med den här patientgruppen, säger hon.

Vi söker distriktssjuksköterskor till Kriminalvården. Klicka här för att se våra lediga tjänster

<!— Borttagen 2 dec 2019
Jobba som sjuksköterska på Kriminalvården. Klicka här för att se våra lediga tjänster
—>

Angelika Stenborg, sjuksköterska på anstalten Västervik Norra. Foto: Roger Johansson
Angelika Stenborg, sjuksköterska på anstalten Västervik Norra. Foto: Roger Johansson

Starka team
Angelikas första kontakt med Kriminalvården var när hon gjorde praktik där under sin grundutbildning. När hon något år efter examen fick frågan om hon ville komma tillbaka tvekade hon inte. Nu har hon arbetat på anstalten i elva år.
– Det finns många fördelar. Här arbetar vi självständigt och har möjlighet att själva lägga upp våra arbetsdagar. Det finns även ett nära samarbete med allmänläkare, psykiatriker, psykolog och fysioterapeut och vi utvecklar verksamheten tillsammans på sjukvårdsmottagningen. Vi bedömer vilken profession som patienten behöver komma till eller om han bör transporteras till sjukhus.
Som sjuksköterska arbetar man med allt från initiala hälsoundersökningar, somatisk och psykisk ohälsa, suicidbedömningar och missbruksvård.
– På många sätt fungerar vi som en vårdcentral, patienterna söker upp oss och vi bedömer om de behöver slussas vidare. Det är väldigt brett och varierat, med allt från lindriga besvär till komplexa och svåra sjukdomstillstånd.
Också Angelika vill betona tryggheten på anstalten.
– Patienterna är drogfria och nyktra och vi känner till deras bakgrund. Dessutom bär vi larm och utbildas i konflikthantering och nödvärnsträning, så vi är förberedda om det skulle uppstå en situation. Därför är Kriminalvården en trygg arbetsplats, konstaterar hon.

Kompetensutveckling
En rolig och viktig del av jobbet är att hålla i utbildning, för exempelvis sjuksköterskeelever, semestervikarier och kriminalvårdare i delar som akut omhändertagande, läkemedelshantering och psykisk problematik. Dessutom finns goda möjligheter till kompetensutveckling, med en rad interna och externa utbildningar. Två gånger om året kan man hospitera på exempelvis sjukhus eller kommun.
– På hospitering har jag möjlighet se andra verksamheter. Det stärker samarbetet och ger kompetensutveckling, tycker Angelika.
För att passa som sjuksköterska inom Kriminalvården ska man vara empatisk, trygg i sin yrkesroll och inte rädd att sätta gränser, menar Angelika och Mikael. Det är positivt att ha några års professionell erfarenhet, men mycket lär man sig på jobbet.
– Man ska vara självgående, men framför allt ska man ha ett öppet sinne och vara genuint intresserad av människor. Som sjuksköterska kan man bidra mycket till de intagnas rehabilitering.

Vi söker distriktssjuksköterskor till Kriminalvården. Klicka här för att se våra lediga tjänster

<!— Borttagen 2 dec 2019
Jobba som sjuksköterska på Kriminalvården. Klicka här för att se våra lediga tjänster
—>

Kriminalvården
Som sjuksköterska inom Kriminalvården kommer du att bedöma och behandla patienter, med stort eget ansvar. Arbetet är självständigt, men vilar på tydliga centrala rutiner och nära samarbete med andra professioner. Sjuksköterskor inom Kriminalvården arbetar oftast dagtid måndag till fredag. Kriminalvården erbjuder individuell lönesättning, brett utbildningsutbud, förmånliga löner och semestervillkor och flexibla scheman.

Tel. växel: 077-228 08 00
E-post: HK.HR@kriminalvarden.se
Läs mer på www.kriminalvarden.se