Presentation

Spännande verksamhet med tid att vårda hela människan

Publicerad 14 oktober 2019
Rebecca Edmark, Anna Slotte och Pernilla Nordström, sjuksköterskor på Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Foto: EdelPhoto
Rebecca Edmark, Anna Slotte och Pernilla Nordström, sjuksköterskor på Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Foto: EdelPhoto

– Inom somatiken fokuserar du ofta på ett organ eller på en sjukdom. Här är det hela människan som gäller. Det känns bra att kunna ha det perspektivet i sitt arbete, säger Rebecca Edmark, sjuksköterska på Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

I Umeå finns Norrlands största psykiatriska klinik med drygt 400 medarbetare. Här finns fyra allmänpsykiatriska vårdavdelningar, rättspsykiatrisk verksamhet samt ett flertal specialiserade öppenvårds- och behandlingsenheter.
Anna Slotte som tog sin sjuksköterskeexamen 2004 har 15 års erfarenhet av arbete inom psykiatrin.
– Jag gjorde en liten utflykt till ett försäkringsbolag men längtade tillbaka. I dag arbetar jag med ECT, en öppenvårdsmottagning som arbetar med ECT, bipolaritet och ADHD.
Pernilla Nordström arbetar som sjuksköterska på avdelning 1, en allmänpsykiatrisk avdelning med inriktning mot ångest- och affektiva sjukdomar.
– Jag gjorde min VFU här och stortrivdes både med kollegor och verksamheten i stort. När det var dags att ta examen sedan sökte jag mig hit och arbetar sedan två år tillbaka med ett fantastiskt roligt jobb.
De långa relationerna med patienterna ser hon som en stor fördel med jobbet.
– Här är det omvårdnad av hela människan som gäller.

Rättspsykiatri
Kliniken omfattar också en rättspsykiatrisk avdelning. Här vårdas patienter som är dömda till vård eller är frihetsberövade och i behov av akut psykiatrisk vård. Rebecca Edmark arbetar på rättspsykiatriska avdelningen sedan sex år tillbaka.
– Jag tog min sjuksköterskeexamen 2008 och började då inom den somatiska vården. Med tiden utvecklade jag ett allt större intresse för samtalsdelen i yrket och sökte mig därför hit, ett karriärskifte jag inte ångrat. Faktum är att jobbet är ännu bättre än förväntat.
En stor fördel, menar hon, är att kliniken är så stor och därmed erbjuder många utvecklingsmöjligheter.
– Jag har under de gångna åren bland annat specialistutbildat mig till psykiatrisjuksköterska med full lön.
Anna har, liksom Rebecca, specialistutbildat sig under sin tid på kliniken. Hon konstaterar att den som söker variation i jobbet verkligen kan få sitt lystmäte.
– En anledning till att jag trivs så bra är möjligheten till ständigt nya utmaningar, utan att behöva byta jobb.
Just nu är Anna involverad i ett verksamhetsutvecklingsprojekt med inriktning på ett nytt journalsystem som snart ska införas på kliniken.
– Utmaningar kommer hela tiden vilket gör att man kan växa både i jobbet och i sin yrkesroll.

Teamarbete
Rebecca får ofta frågan om det inte känns obehagligt att vårda människor som begått brott.
– Jag är sällan rädd på jobbet. Vi medarbetare bär larm och får extra utbildning i hur man bemöter dessa patienter. Säkerhetsmedvetandet är stort och arbetet sker i team.
Vårt fokus är att vårda patienterna till bättre psykiskt mående, återanpassa och slussa ut dem i samhället.
Bland det bästa med jobbet, säger hon, är att verkligen kunna fokusera på omvårdnad och att ha en ledning som lyssnar.
– Nytt för avdelning 1 är till exempel att varje patient erbjuds ett dagligt enskilt samtal med en sjuksköterska eller skötare. Detta är en nyordning som initierats av personalen och som både medarbetare och patienter är mycket nöjda med.
Alla tre kan varmt rekommendera andra sjuksköterskor att söka sig till kliniken.
– Vi arbetar just nu med att införa ett mentorprogram för nya medarbetare, så att vara nyexad är inget hinder. Och även om man har lång erfarenhet av somatik och sjuksköterskeyrket är alla nya när de kommer hit, säger Anna.
Det kommande mentorprogrammet ska därför erbjudas alla nya medarbetare, oavsett antal år i yrket.
– Det är en spännande verksamhet där det händer mycket. Vi ska till exempel flytta in i ett helt nytt hus som kommer att ge ett stort lyft till hela arbetsmiljön. Jag kan verkligen rekommendera andra sjuksköterskor att börja här hos oss, fastslår Pernilla.

<!— Borttagen 2 dec 2019
Vi söker sjuksköterskor till slutenvården. Klicka här för mer information och ansökan
—>

Psykiatriska kliniken i Umeå
Psykiatriska kliniken vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå är Norrlands största psykiatriska klinik med drygt 400 medarbetare. Vi har fyra allmänpsykiatriska vårdavdelningar, rättspsykiatrisk verksamhet, och ett flertal specialiserade öppenvårds- och behandlingsenheter.

Region Västerbotten
Tel: 090-785 00 00
www.regionvasterbotten.se