Underläkare kan inte ersätta sjuksköterskor

Publicerad 14 oktober 2019
Text: Annika Wihlborg

Sofia Lindström, vice ordförande i Vårdförbundet Uppsala och specialistsjuksköterska i intensivvård.
Sofia Lindström, vice ordförande i Vårdförbundet Uppsala och specialist­sjuksköterska i intensivvård.
Allt fler arbetsgivare strävar efter att lösa sina bemanningsproblem genom att ersätta sjuksköterskor med underläkare. 82 procent av sjuksköterskorna betraktar det dock som en dålig lösning.

– Det är glädjande att så många sjuksköterskor tar sitt yrkesansvar och inser de allvarliga konsekvenserna på systemnivå av att arbetsgivare försöker ersätta sjuksköterskor med underläkare. Vad jag förstår har många underläkare som erbjudits sjukskötersketjänster tackat nej eftersom de saknar omvårdnadskompetens. Även det är förstås positivt, säger Sofia Lindström, vice ordförande i Vårdförbundet Uppsala. Hon är specialistsjuksköterska i intensivvård och har sin anställning på Centralintensiven på Akademiska sjukhuset.

Sänder motsatta signaler
Det främsta skälet till att underläkare inte kan ersätta sjuksköterskor är, enligt Sofia Lindström, att de saknar omvårdnadskompetens. Sjuksköterskors treåriga högskoleutbildning i ämnet kan aldrig ersättas av en kortare inskolning för underläkare vars huvudkompetens är medicin.
– Forskning visar att färre sjuksköterskor på en arbetsplats leder till längre vårdtider, fler återinläggningar och fler vårdrelaterade infektioner. Forskningen visar även att vi behöver satsa på omvårdnaden i svensk sjukvård, men när arbetsgivare försöker ersätta sjuksköterskor med underläkare eftersom det är en billig lösning sänder det motsatta signaler. Underläkare behöver även mer handledning och stöd, vilket minskar sjuksköterskors tid för kliniskt arbete, säger Sofia Lindström.

Förtroendet för arbetsgivaren
Hon betraktar bemanningssjuksköterskor som en kortsiktig lösning på arbetsgivarnas kompetensförsörjningsproblem. Långsiktigt är den bästa lösningen att arbetsgivarna följer Vårdförbundets nya löneavtal och där särskilt yrkesskickliga ska prioriteras samtidigt som det krävs en god löneutveckling åt alla. Samtidigt kommer den demografiska utvecklingen att kräva nya arbetssätt och där behöver sjuksköterskan som profession vara delaktig.
– Vid en första anblick kan underläkare som ersätter sjuksköterskor verka som en bra idé, men det får konsekvenser på flera nivåer. Patientsäkerheten riskeras och sjuksköterskors förtroende för sina arbetsgivare minskar, vilket kan göra det ännu svårare att rekrytera sjuksköterskor framöver. Underläkarnas svårigheter med att beviljas AT-tjänstgöring kommer förmodligen att lätta framöver, vilket innebär att det här problemet förhoppningsvis minskar, avslutar Sofia Lindström.

Vad anser du om att underläkare ibland anställs som sjuksköterskor? Det är...
Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor 26–30 september 2019. Endast de som arbetar som sjuksköterskor eller inom hälso- och sjukvården har svarat på frågorna. Över 1 000 sjuksköterskor har svarat på undersökningen.