Presentation

Utvecklas och påverka på 1177 i Sörmland

Publicerad 14 oktober 2019

Ann Sundblad, projektansvarig och Sabina Kalaitzis-Barrögård, verksamhetschef på 1177 i Region Sörmland. Foto: Emelie Otterbeck
Ann Sundblad, projektansvarig och Sabina Kalaitzis-Barrögård, verksamhetschef på 1177 i Region Sörmland. Foto: Emelie Otterbeck
Vill du vara med och bygga upp en verksamhet från starten och sätta ditt eget avtryck? På 1177 i Region Sörmland har du chans att påverka och få en utvecklande karriär.

I mitten av november återtar Region Sörmland 1177 Vårdguiden i egen regi efter många års uppehåll. Nu är man i full gång med att bygga upp den nya verksamheten och rekryterar sjuksköterskor som vill bidra med sin kompetens.
– Det är ett tillfälle att kunna driva och förverkliga egna idéer om hur vi ska arbeta för att skapa en riktigt bra verksamhet, säger Ann Sundblad, projektansvarig.

Bra arbetsmiljö
1177 Vårdguiden i Region Sörmland kommer att bedrivas från tre enheter, i Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping och ge service till invånare i hela regionen. Stort fokus ligger på att skapa en bra arbetsmiljö. Bra scheman som tillgodoser medarbetarnas individuella önskemål och tid för återhämtning är viktiga inslag.
– Vi satsar också på att ge goda möjligheter till kompetensutveckling och relevant utbildning, utifrån medarbetarnas behov. 1177 nationellt har även ett nätverk för utbildningar och föreläsningar som vi kommer att delta i, berättar Sabina Kalaitzis-Barrögård, som är verksamhetschef.
En stor fördel med att 1177 Vårdguiden återgår till regionen är att man nu kan samarbeta med de olika klinikerna på sjukhusen och få stöd att göra gedigna medicinska bedömningar.
– Det har varit efterfrågat av personal i sjukvården att ha rådgivare med lokalkännedom. Nu kan vi utveckla kvalitetsarbetet på en rad olika nivåer, säger Sabina.

Innovativa arbetssätt
På 1177 möter sjuksköterskorna alla olika typer av patienter och ett brett spektrum av symtom och sjukdomar. Man ska kunna hantera alla möjliga olika frågeställningar, som ibland kan vara mycket komplexa. Det kräver erfarenhet och förmåga att kunna fokusera fullt ut på patientmötet. Nyfikenhet och vilja att arbeta på nya, innovativa sätt är också viktigt.
– Det händer mycket och inom en snar framtid kommer vi att arbeta även med videomöten och chatt. Därför är det viktigt att man tycker att det är roligt med verksamhetsutveckling, vi är inne i ett väldigt kul och dynamiskt skede, säger Ann.
Som sjuksköterska på 1177 i Region Sörmland kan man dessutom få olika uppdrag vid sidan om det ordinarie rådgivningsarbetet, berättar Ann och Sabina.
– Det finns stora möjligheter att jobba med olika ansvarsområden där man har ett särskilt intresse, som att underhålla system eller hålla i utbildning. Vi vill att detta ska vara en miljö där alla verkligen utvecklas och trivs.

1177 Vårdguiden i Region Sörmland
1177 Vårdguiden är Sveriges nationella samlingsplats för olika typer av vårdtjänster. En viktig del är sjukvårdsrådgivning per telefon dygnet runt. Från mitten av november tar Region Sörmland över tjänsten i egen regi och erbjuder i samband med det spännande karriärmöjligheter för sjuksköterskor.
www.1177.se/sormland