Presentation

Väx som sjuksköterska genom rotation i Huddinge

Publicerad 14 oktober 2019

Alexandra Jägerström, rotationssjuksköterska vid Funktion Akut i Huddinge. Foto: Gonzalo Irigoyen
Alexandra Jägerström, rotationssjuksköterska vid Funktion Akut i Huddinge. Foto: Gonzalo Irigoyen
Att arbeta med rotation inom Funktion Akut på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge erbjuder en omväxlande och utvecklande karriärmöjlighet för sjuksköterskor som vill växa i sin yrkesroll.

Som rotationssjuksköterska vid Funktion Akut i Huddinge växlar man mellan två enheter; här får man chansen att utvecklas som person och att få en större förståelse för akutsjukvårdens olika inriktningar och förutsättningar. För Alexandra Jägerström handlade det mycket om att få chansen att stärka sin egen kunskap och bredda sin kompetens.
– Jag blev färdig sjuksköterska 2015 och sökte mig direkt till Huddinge. Jag har alltid varit intresserad av akutsjukvård – det är roligt när det händer något och man behöver kunna lite av allt, så för mig var det helt rätt val. Vi har ett varierat patientflöde med alla möjliga typer av människor och diagnoser, säger Alexandra.
Att axla rollen som rotationssjuksköterska blev en ögonöppnare för Alexandra. Det gav henne en insikt i hur sluten- och öppenvården kan arbeta tillsammans på ett effektivare sätt. Dessutom har det gett henne chansen att dela dessa insikter med sina kollegor både på avdelningen och på akutmottagningen.
– Man får en helt annan bild av patientens väg genom vården och det gör det lättare att förstå sambanden. Det gör att man kan undvika onödiga missförstånd. Det finns mycket att lära genom att rotera och man får på många vis det bästa av två världar, berättar hon.

Vi söker nu sjuksköterskor till Funktion Akut i Huddinge. Klicka här för att läsa mer!

En rolig utmaning
Sjuksköterskan Cecilia Nieminen började sin bana på i Södertälje och sökte sig till Huddinge specifikt för att få möjligheten till rotation.
– Jag ville testa något nytt och akutsjukvård har alltid varit ett intresseområde för mig. Nu har jag chansen att både vara på akutmottagningen och på en vårdavdelning. Eftersom jag har en nära dialog med min chef på min hemavdelning kändes det inte som ett lika stort steg att gå till akutmottagningen.
Hon valde att arbeta med rotation i mångt och mycket för sin personliga utveckling inom yrket, men hon betonar att hon har kunnat dra stor nytta av de erfarenheter hon fått på de respektive klinikerna.
– Många av de lärdomar jag har fått har jag tagit med mig som förbättringsförslag för att underlätta arbetet på båda enheterna. På akutmottagningen är till exempel patientmötet annorlunda – många gånger är man en av de första som träffar patienterna och då behöver man kunna göra en snabb bedömning av patientens tillstånd för ge rätt vård i rätt tid. På min hemavdelning MAVA är diagnosen redan på plats och man vårdar istället efter en tydlig plan. Det ställer väldigt skilda krav på mig som sjuksköterska, vilket är en rolig utmaning.

Goda fortbildningsmöjligheter
Kollegan Anna Lipnicka har arbetat som sjuksköterska i Polen sedan 1995. Då hon flyttade till Sverige 2007 sökte hon sig genast till Funktion Akut och idag har hon sin hemavdelning på KAVA. Sedan 1,5 år tillbaka arbetar hon med rotation mellan KAVA och MIMA.
– Jag håller med om att man utvecklas väldigt mycket då man kan gå runt till olika enheter och det är något jag verkligen trivs med! Jag har arbetat med kirurgi på KAVA i flera år, så att nu få möta nya kollegor och ta del av MIMAs arbetssätt, patientgrupp och rutiner är både roligt och lärorikt. På MIMA är fallen ofta mer komplexa och vården mer avancerad, så jag har fått många nya erfarenheter genom att se hur de arbetar och tar hand om kritiskt sjuka patienter.
En annan fördel med rotationstjänsterna är möjligheten att vara delaktig i olika kompetensutvecklingsperspektiv. Varje enhet anordnar utbildningsprogram som är skräddarsydda för dess aktuella behov, och som rotationssjuksköterska kan man tillgodogöra sig programmet hos båda sina enheter.
– Ökat kunskapsutbyte och bättre dialog mellan klinikerna leder till både bättre samarbete och större förståelse. På så vis blir en bredare kompetens något både vi själva, de olika klinikerna och våra patienter gagnas av, avslutar Anna.

Anna Lipnicka och Cecilia Nieminen, rotationssjuksköterskor vid Funktion Akut i Huddinge. Foto: Gonzalo Irigoyen
Anna Lipnicka och Cecilia Nieminen, rotationssjuksköterskor vid Funktion Akut i Huddinge. Foto: Gonzalo Irigoyen

Vi söker nu sjuksköterskor till Funktion Akut i Huddinge. Klicka här för att läsa mer!

Karolinska universitetssjukhuset, Funktionsområde Akut Huddinge
Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge har en av Sveriges största akutmottagningar. Här finns en akutmottagning, fyra akutsjukvårdsavdelningar och en skrivbyrå. På Funktionsområde Akut Huddinge bedrivs specialiserad akutsjukvård, som en del av Karolinska universitetssjukhuset. En mångfald av diagnoser ger många utvecklingsmöjligheter. Arbetet sker i team med exempelvis sjuksköterska, läkare, undersköterska och medicinsk sekreterare.

Karolinska universitetssjukhuset
Huddinge
Tel: 08-585 800 00
www.karolinska.se/jobba-hos-oss