Sjuksköterskor lyfts fram

2020 – sjuksköterskans och barnmorskans år

Publicerad 1 april 2020
Text: Annika Wihlborg Foto: Jonas Hermansson
Ami Hommel, ordförande i Svensk Sjuksköterskeförening. Foto: Jonas Hermansson
Ami Hommel, ordförande i Svensk Sjuksköterskeförening. Foto: Jonas Hermansson

Världshälsoorganisationen WHO har utnämnt 2020 till sjuksköterskans och barnmorskans år. Under året genomförs ett stort antal arrangemang och initiativ som på olika sätt synliggör sjuksköterskans profession och omvårdnadens avgörande roll för en säker sjukvård.

Sjuksköterskans år är en del av den treåriga globala satsningen ”Nursing Now”, som bland annat tydliggör sjuksköterskors avgörande roll i arbetet med att påverka den globala folkhälsan. Av forskningsrapporten ”Triple Impact Report” framgår att verksamheter som satsar på sjuksköterskor förbättrar folkhälsan och bidrar till en tryggare och mer patientsäker vård. Enligt WHO är det dessutom omöjligt att nå de globala världshälsomålen till 2030 utan sjuksköterskors medverkan.

Sjuksköterskor ser till att patienter får god och evidensbaserad omvårdnad som ökar överlevnadsmöjligheterna och förutsättningarna för en god livskvalitet.

Vår expertis behöver lyftas
Svensk Sjuksköterskeförening definierar sjuksköterskans år som ”Ett år för att lyfta och stärka sjuksköterskor som innovativa ledare som förvandlar hälso- och sjukvård för hälsa till alla”.
– Sjuksköterskor ser till att patienter får god och evidensbaserad omvårdnad som ökar överlevnadsmöjligheterna och förutsättningarna för en god livskvalitet. Som den största vårdprofessionen, med kunskap om främst omvårdnad men även med goda kunskaper inom medicin, pedagogik, ledarskap och hälsoekonomi, behöver sjuksköterskors expertis lyftas, säger Ami Hommel, ordförande i Svensk Sjuksköterskeförening.

Livslångt lärande
Svensk Sjuksköterskeförening uppmärksammar bland annat att sjuksköterskor med såväl ansvar som mandat att fatta beslut behövs på samtliga beslutande nivåer. Vikten av kontinuerlig kompetensutveckling och tillgången till ett livslångt lärande lyfts fram som en nyckelfaktor för att säkra tillgången på sjuksköterskor, även på längre sikt.
Ami Hommels ambition är att Sjuksköterskans år även på sikt ska få effekt på sjuksköterskors löneutveckling och utvecklingsmöjligheter, så fler sjuksköterskor får tillgång till ett livslångt lärande och en god arbetsmiljö. Specialistsjuksköterskans viktiga roll ska lyftas, liksom vikten av att involvera patienterna i sjukvården.

Sjuksköterskedagarna
– Vi har initierat ”Sjuksköterskor springer för hälsa och liv”, en stafett där sjuksköterskor springer från Kiruna till Trelleborg, och har dessutom utlyst ett hygienpris på 50 000 kronor i samarbete med bland annat Sophiahemmet. Ett av årets största evenemang, Sjuksköterskans år sätter även sin prägel på Sjuksköterskedagarna, som arrangeras den 25 till 26 november. Där medverkar bland annat en talare från WHO och en expert på Magnetmodellen, säger Ami Hommel.