Undersökning

3 av 10 kan tänka sig psykiatrin

Publicerad 1 april 2020
Text: Redaktionen

3 av 10 sjuksköterskor kan tänka sig att arbeta inom psykiatrin, varav 8 procent redan gör det. Vuxenpsykiatri och psykiatri inom den nära vården är de populäraste psykiatriområdena.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta inom psykiatrin?
Vilka områden inom psykiatrin skulle du kunna tänka dig att arbeta inom?
Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor 5–10 mars 2020. Över 1 000 sjuksköterskor har svarat på undersökningen. Statistisk felmarginal 1,9–3,2 procentenheter.