Presentation
Akutmottagningen NÄL

Jobba i en Dynamisk miljö

Publicerad 1 april 2020
Foto: Sebastian Lamotte
Anette Buhr, vårdenhetschef, Emelie Lundin, sjuksköterska, Helen Dalene, sjuksköterska och Sara Nyman, vårdenhetschef på akutmottagningen vid Norra Älvsborgs Länssjukhus. Foto: Sebastian Lamotte
Anette Buhr, vårdenhetschef, Emelie Lundin, sjuksköterska, Helen Dalene, sjuksköterska och Sara Nyman, vårdenhetschef på akutmottagningen vid Norra Älvsborgs Länssjukhus. Foto: Sebastian Lamotte

– Om man vill jobba i en dynamisk miljö med goda utvecklingsmöjligheter och trivs med tvärprofessionellt teamarbete är akutmottagningen vid Norra Älvsborgs Länssjukhus helt rätt plats, säger Helen Dalene, som är inne på sitt sjätte år som sjuksköterska inom NU-sjukvården.

Helen Dalene tog sin sjuksköterskeexamen 2004 och har arbetat på akuten på NÄL sedan 2014. Sedan dess har det hänt en hel del. De gånga åren har i kraft av både interna utbildningar och tillgång till extern fortbildning inneburit en stadig yrkesmässig utveckling. Idag är hon förutom specialistsjuksköterska i akutmedicin även traumaansvarig sjuksköterska och instruktör i TNCC.
– Jag sökte mig hit för att jag visste att det är en stor klinik och tycker om att jobba med akutsjukvård. Att jag blivit kvar beror mycket på de goda utvecklingsmöjligheterna och verksamhetens bredd, det finns ständigt något nytt att lära.
Hon får medhåll av kollegan Emelie Lundin som var nyutexaminerad sjuksköterska när hon började på mottagningen för fyra år sedan.
– Jag gjorde praktik på avdelningen i tre veckor, stormtrivdes och sökte mig hit efter avslutade studier. Här möter jag patienter i alla åldrar och ett brett spektrum av olika sjukdomstillstånd. Det finns enormt mycket att lära sig vilket jag tycker är en av de stora tjusningarna med akutsjukvård.
Att vara oerfaren sjuksköterska och börja på akuten kan låta tufft men Emelie menar att det är personbundet.
– Du lär dig under tiden, men det kan vara bra att tänka över sin egen stresstålighet. Man vet aldrig riktigt vad som väntar och ibland kan det vara hektiskt att arbeta på akuten. Vi var sex nya sjuksköterskor som började här samtidigt och fyra av oss är fortfarande kvar. För mig har det fungerat jättebra.

Akutmottagningen söker sjuksköterska! Klicka här för mer information och ansök

Satsningar
Sara Nyman, vårdenhetschef, berättar att man under senare år gjort en rad olika insatser för att ge nya medarbetare en god start i verksamheten.
– Västra Götalandsregionen har satsat extra pengar på akutvårdskedjan, där NU-sjukvården bland annat har använt pengarna till att införa akutläkare. Tidigare hade läkarna som jobbade här sin egentliga hemvist på någon annan klinik. Nu har vi egna läkare vilket skapar större trygghet hos sjuksköterskorna och undersköterskorna på enheten.
En annan åtgärd är att verksamheten byggt upp checklistor där rutiner och procedurer för olika situationer finns beskrivna.
– Det har fallit väl ut och fungerar som stort stöd i arbetet. Det går inte att ta in allting när man är ny och går bredvid, alla situationer som en sjuksköterska kan ställas inför uppkommer inte vid upplärningen. Checklistorna gör att man både som ny och erfaren sjuksköterska har lättillgänglig information om hur man ska hantera olika saker.

Mentorskap
Mentorskap för nya medarbetare är ett ytterligare sätt att trygga starten för nya sjuksköterskor.
– Det började i mindre skala för drygt ett år sedan och är under utveckling. En målbild är att man som ny sjuksköterska ska en tydlig plan för karriär, en gedigen introduktion samt ett mentorskap i minst ett års tid. Huvudsyftet är att ge alla medarbetare rätt förutsättningar till att finna sig tillrätta och landa i sköterskerollen hos oss, säger Anette Buhr, vårdenhetschef.
Helen flikar in att arbetet i akuta situationer är standardiserat.
– När traumalarmet går har varje personalkategori sin roll vilket ger trygghet i stressiga situationer. Detta är något vi övar regelbundet.
Verksamheten har även långt gångna planer på att utarbeta en tydligare karriärutvecklingsmodell för sjuksköterskor.
– De ska självklart ges tid att landa i sin nya yrkesroll, men eftersom vi har så stor och bred akutmottagning vill vi att det ska bli tydligt vad våra sjuksköterskor kan förvänta sig vad gäller fortbildning. Alla är vi olika och behöver olika mycket tid för att landa i en ny yrkesroll. Därför är det viktigt att ta i beaktande att alla inte kan gå samma väg för att nå samma resultat, fastslår Sara.

Akutmottagningen söker sjuksköterska! Klicka här för mer information och ansök

Akutmottagningen Norra Älvsborg, NU-sjukvården

NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagnings-område omfattar 280000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård.

www.nusjukvarden.se
www.vgregion.se