Presentation
Operationskonsulterna

Helhetslösningar och trygghet på Operationskonsulterna

Publicerad 1 april 2020
Ambassadörsgruppen: Sarinah, Anders, Fatma, Ingela och Jaqueline.
Ambassadörsgruppen: Sarinah, Anders, Fatma, Ingela och Jaqueline.

Operationskonsulterna är inte enbart ett bemanningsföretag, med erfarna kompetenta sjuksköterskor. De är också en väletablerad vårdgivare, som kraftigt kapat operationsköerna i Stockholm.

Operationskonsulterna arbetar på ett annorlunda sätt jämfört med de flesta andra bemanningsföretag inom vården. Företaget grundades för sex år sedan av erfarna sjuksköterskor med drivkraften att förbättra för såväl sjuksköterskor som patienter.

Jobba med oss på Operationskonsulterna

Företagets grundare: Patrik von Zur-Mühlen och Joacim Claesson.
Företagets grundare: Patrik von Zur-Mühlen och Joacim Claesson.

Kompletta operationsteam
Här har du som är erfaren specialistsjuksköterska en stor frihet att välja mellan olika uppdrag, både som ren konsult och som en del av det operationsteam som Operationskonsulterna bemannar på Karolinska sjukhuset, på uppdrag av Region Stockholm. Projektet innebär att Operationskonsulterna bidrar med kompletta operationsteam, undantaget narkosläkare och kirurg, och sköter såväl förberedelser som eftervård av patienterna. Under det 1,5 år som projektet har pågått har drygt 3000 operationer genomförts, främst av cancerpatienter. Det har fallit mycket väl ut och har inneburit kraftigt kapade väntetider.
– Vi får allt tydligare fokus på den här typen av uppdrag och hoppas kunna utveckla fler sådana samarbeten, i både den offentliga vården och i partnerskap med privata vårdgivare. En stor flaskhals inom operationssjukvård är ofta personalbristen och vi är experter som erbjuder helhetslösningar, berättar Joacim Claesson, vd och narkossjuksköterska.

Kompetens och erfarenhet
Projekt av det här slaget innebär att sjuksköterskorna på Operationskonsulterna har möjlighet att arbeta med kontinuitet, i fasta etablerade team, och det har visat sig vara ett populärt koncept bland många av Operationskonsulternas sjuksköterskor. Men Operationskonsulterna erbjuder även en stor mängd andra uppdrag runtom i Sverige, och flexibla villkor. Gemensamt för företagets sjuksköterskor är att de alla har gedigen kompetens – samtliga är specialistsjuksköterskor med minst fem års erfarenhet inom respektive specialitet.
– Vår verksamhet bygger på hög kompetens och lång yrkeserfarenhet, och vi har goda kontakter och nätverk inom både offentlig och privat vård, berättar verksamhetschef Anders Karlsson. Eftersom grundarna har lång egen erfarenhet av vården och fortfarande är kliniskt verksamma finns en genuin förståelse för olika behov. Allt detta är en stor trygghet för såväl våra uppdragsgivare som våra sjuksköterskor.

Jobba med oss på Operationskonsulterna

Operationskonsulterna

Operationskonsulterna drivs av kliniskt verksamma specialistsjuksköterskor och undersköterskor som vet vad som krävs av varje medarbetare för att de ska kunna göra ett professionellt arbete. För både dig som anställd och uppdragsgivare är det en trygghet med en arbetsgivare som har stor erfarenhet av specialistsjukvård och komplett försäkringsskydd. Företaget rankades som ett av de bästa när det gäller att leverera tjänster med hög kvalitet i en undersökning som Framtidens Karriär – Sjuksköterska utförde 2019.

Operationskonsulterna
Tel: 08-580 80 300
E-post: post@operationskonsulterna.se
www.operationskonsulterna.se