Presentation
Geriatriska kliniken i Örebro

Höjer livskvaliteten för äldre

Publicerad 1 april 2020
Foto: Richard Ström
Sjuksköterskorna Linda Mångelin och Maria Stenegård vill göra skillnad för den äldre patienten. Foto: Richard Ström
Sjuksköterskorna Linda Mångelin och Maria Stenegård vill göra skillnad för den äldre patienten. Foto: Richard Ström

Trivsel, samarbetsvilja och en stimulerande miljö kännetecknar den geriatriska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro. Här får nyutexaminerade sjuksköterskor en bra start i arbetslivet.

Sjuksköterskorna Linda Mångelin och Maria Stenegård har arbetat på den geriatriska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro i flera år. Båda drivs av viljan att förbättra livskvaliteten för äldre.
– Med kunskap om både det friska och sjuka åldrandet kan vi göra väldigt stor skillnad för den äldre. Det handlar om flera olika åtgärder. Vi går bland annat igenom medicinering, nutrition och hjälpmedel. Bemötandet är också oerhört viktigt och behöver anpassas utifrån en eventuell demensdiagnos, förklarar Maria Stenegård.
– Utvecklingen hos patienten är spännande att vara med om. Vi får följa äldre som är väldigt medtagna när de kommer hit. Det är fantastiskt att se hur mycket piggare patienterna är när de skrivs ut, säger Linda Mångelin.

En god start för nya sköterskor
Inom geriatriken erbjuds en varierad vardag med inblick i olika sjukdomar, kontakt med andra avdelningar och samarbete mellan olika kompetenser. Alla jobbar mot samma mål och stöttar varandra. Varje vecka genomförs teamronder där olika kompetenser tillsammans ger sin bild av patienten.
– Den geriatriska kliniken är ett väldigt bra ställe att börja på som nyutbildad sjuksköterska. Många av våra patienter är multisjuka vilket medför att du får en bred bild av vården. Det är väldigt trevligt här och utvecklingsmöjligheterna är goda, berättar Linda Mångelin.

Skapa en trygg situation
Viktiga egenskaper hos den som ska jobba inom geriatrik är enligt de båda sjuksköterskorna tålamod, öppenhet och en positiv inställning. De talar om vikten av att bygga upp ett förtroende så patienten känner sig trygg.
De två kollegorna anser att sjukhuset satsar på multisjuka äldre. De nämner forskning, arbetssätt och engagemang.
– Det blir roligare att jobba när du får vara del av något som drivs framåt. Vi brinner för att hjälpa våra patienter och vill verkligen att det ska bli bra för alla. Givetvis blir det mycket roligare att jobba när det finns ett stort engagemang och intresse, avslutar Maria Stene-gård.

Geriatriska kliniken, Region Örebro län

Geriatriska kliniken vårdar huvudsakligen äldre patienter som är i behov av rehabilitering, kognitiv specialistutredning eller palliativ specialistvård. Vi strävar efter att ge patienten en god och trygg vård samt att bidra till högsta möjliga livskvalitet.

www.regionorebrolan.se

www.regionorebrolan.se