Kommunal äldreomsorg

Klinisk bredd i äldreomsorgen

Publicerad 1 april 2020
Text: Annika Wihlborg Foto: Ulf Huett
Linda Carlsson, enhetschef på äldreboendet Trädgårdarna i Örebro, tilldelades 2019 års Vårdförbundspris för sitt arbete med att utveckla verksamheten. Foto: Ulf Huett
Linda Carlsson, enhetschef på äldreboendet Trädgårdarna i Örebro, tilldelades 2019 års Vårdförbundspris för sitt arbete med att utveckla verksamheten. Foto: Ulf Huett

Sjuksköterskor i kommunal äldreomsorg har en variationsrik och kliniskt mångfacetterad yrkesroll som baseras på ett holistiskt perspektiv på varje enskild individ. Under de kommande åren kommer allt mer vård att bedrivas i kommunal regi, vilket innebär spännande möjligheter för erfarna sjuksköterskor.

– Jag visste redan tidigt att jag ville arbeta i en verksamhet som präglas av långa relationer och ett helhetsperspektiv på varje brukare eller patient. Som sjuksköterska i äldreomsorgen har jag verkligen möjligheten att se och utgå ifrån varje individ, säger Linda Carlsson, som kände att hon hittat rätt när hon började arbeta i Örebro kommun 1997.
Sedan dess har hon bland annat varit arbetsledande sjuksköterska och myndighetschef för biståndsplanering och hemsjukvård. Sedan 2016 är hon enhetschef på äldreboendet Trädgårdarna i Örebro. Linda Carlsson tilldelades 2019 års Vårdförbundspris för sitt arbete med att utveckla verksamheten på Trädgårdarna.

Basen i hela vår verksamhet är en stark värdegrund och en tydlig kommunikation.

Individuella hälsoplaner
– Jag har varit med och byggt upp verksamheten sedan start. Vi möter varje individ utifrån dess egen förmåga, resurser och motivation. Basen i hela vår verksamhet är en stark värdegrund och en tydlig kommunikation. De boendes individuella hälsoplaner styr vårt arbete. Vi sätter även mycket fokus på våra medarbetares förhållningssätt och personlighet som ett viktigt komplement till deras formella meriter, säger hon.

Tagit bort ensamarbetet
Andelen sjukvård som bedrivs i kommunal regi ökar kontinuerligt och väntas öka ännu mer när den nära och personcentrerade vården introduceras. Det innebär att kommunernas behov av erfarna sjuksköterskor kommer att öka framöver.
– En viktig faktor för att äldreomsorgen ska bli attraktiv för fler sjuksköterskor är möjligheten att kombinera sjuksköterskearbetet med en forskartjänst eller betald specialistutbildning. Allt fler kommuner satsar på kollegial samverkan och har tagit bort ensamarbetet för sjuksköterskor. Det bidrar också till att stärka attraktiviteten, säger Linda Carlsson.

Omväxlande omvårdnadsarbete
Hon tror att många sjuksköterskor har en bild av att arbete i äldreomsorgen inte är särskilt utmanande eller variationsrikt.
– Eftersom vi vårdar många multi­sjuka patienter så är omvårdnadsarbetet mycket omväxlande. Många sjuksköterskestudenter som praktiserar hos oss blir positivt överraskade av bredden i de kliniska bedömningarna. Om man gillar långa patientrelationer, trivs med att arbeta självständigt under stort eget ansvar och vill kunna bemöta varje individ utifrån ett helhetsperspektiv så är äldreomsorgen en intressant karriärväg, säger Linda Carlsson.