Presentation
Region Gävleborg

Full fart på vår digitala vårdutveckling

Publicerad 20 oktober 2020
Foto: Pernilla Wahlman
Elisabet Mickelsson, processledare och tidigare mottagningssjuksköterska och Ida Kedling, sjuksköterska och verksamhetsutvecklare av den digitala vården. Foto: Pernilla Wahlman
Elisabet Mickelsson, processledare och tidigare mottagningssjuksköterska och Ida Kedling, sjuksköterska och verksamhetsutvecklare av den digitala vården. Foto: Pernilla Wahlman

– Coronapandemin har lyft fram behovet av digitalisering. Nu förstår alla varför det är nödvändigt och arbetar för att ställa om istället för att ställa in, säger Ida Kedling, sjuksköterska och verksamhetsutvecklare av den digitala vården inom Region Gävleborg.

Ida Kedling, som tidigare arbetat som sjuksköterska inom barn- och ungdomsvård, började arbeta med digital vårdutveckling inom Region Gävleborg i slutet av 2018. Sedan dess har det hänt en hel del.
– Då hade vi inte ens lämnat startblocken. Nu är vi inte i mål men har kommit en bra bit på väg.
Idag pågår en rad olika digitaliseringsprojekt inom regionen, och några sticker ut lite extra. Papperslös vård handlar om att minska och på sikt ta bort alla papper i vården, både internt och externt. Ett annat intressant projekt, som är ett samarbete mellan regionen och kommunerna, går ut på att öka informationsmängderna i Journalen 1177 och NPÖ.
– Syftet är att alla ska ha tillgång till samma information när patienten passerar över vårdgivargränsen. Vi kommer att vara först i Sverige med att visa mikrobiologisvaren i Journalen på Vårdguiden1177.se och i NPÖ, Nationell patientöversikt, berättar Ida Kedling.

Är du intresserad av att jobba hos oss på Region Gävleborg? Klicka här för att se våra lediga tjänster

Digital coronamottagning
Den största satsningen hittills är projektet Digitala vårdmöten som sker i samarbete med Platform24.
– Ett första steg är vår digitala coronamottagning som möjliggjort att mer än 30000 prover har tagits sedan starten i juni och detta helt utan involverad vårdpersonal. De tar vid först när proven når laboratoriet. Vi hade aldrig klarat av så många provtagningar under sommarmånaderna med traditionell vård.
Elisabet Mickelsson, processledare i regionen och tidigare mottagningssjuksköterska, blev tillfrågad om att bemanna den nystartade digitala coronamottagningen när pandemin härjade som värst.
– Jag blev lite nervös och undrade hur jag skulle hinna lära mig allt, men efter en kort utbildningsinsats var det inga problem. Det kändes fantastiskt att kunna vara så tillgänglig på ett smidigt och enkelt sätt för patienten och ha valmöjligheten att chatta, ha videosamtal eller ringa upp patienten utifrån både prioritet och önskemål.
Den digitala mottagningen öppnade också helt nya möjligheter till distansarbete.
– Plötsligt gavs jag som sjuksköterska möjlighet att arbeta hemifrån, vilket ju är fantastiskt bra, om det finns förutsättningar för det. Jag tror det kommer bli lätt att bemanna digitala vårdformer i framtiden, inte minst för att det är ett så flexibelt och roligt arbetssätt där man känner sig väldigt uppskattad, fastslår Elisabet Mickelsson.

Region Gävleborg

Region Gävleborg erbjuder högkvalificerad kompetens inom hälso- och sjukvård, regiontrafik, kulturutveckling, folkbildning och regional utveckling som tillsammans ökar attraktionskraften för vår region. Med cirka 6500 medarbetare är vi regionens största arbetsgivare som driver samhällsutvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg.

www.regiongavleborg.se