Rättspsykiatri

Gott om tid för omvårdnad i rättspsykiatrin

Publicerad 20 oktober 2020
Text: Annika Wihlborg Foto: Ramona Bach
Anette Niklasson, enhetschef på Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg. Foto: Ramona Bach

Som sjuksköterska inom rättspsykiatri finns det gott om tid att ge god omvårdnad till varje enskild patient. Sjuksköterskor i rättspsykiatrin gör en viktig samhällsinsats i en komplex, trygg och omväxlande vårdmiljö med många utvecklingsmöjligheter.

– Jag valde att börja arbeta inom rättspsykiatrin eftersom jag ville kunna arbeta långsiktigt med patienterna och verkligen ha tid att bedriva ett bra omvårdnadsarbete. Det känns också meningsfullt att arbeta i team med andra professioner och hjälpa de inneliggande patienterna som dömts till rättspsykiatrisk vård att så småningom rehabiliteras tillbaka till ett liv i samhället med minsta möjliga stöd från psykiatrisk vård, säger Anette Niklasson, enhetschef på Rättspsykiatriskt centrum i Trelleborg. Hon har arbetat som psykiatrisjuksköterska i 20 år, bland annat inom psykosvården i Region Skåne. Sedan 2014 är hon chef inom rättspsykiatrin.

”Rättspsykiatrin erbjuder en bra arbetsmiljö där man som sjuksköterska verkligen ges rätt förutsättningar.”

Fördomar om rättspsykiatri
28 procent av sjuksköterskorna kan tänka sig att arbeta inom psykiatrin. 32 procent av dessa kan tänka sig att arbeta inom rättspsykiatrin.
– Det vore självklart bra om siffran var ännu högre. Genom att inkludera mer psykiatri i grundutbildningen kan sjuksköterskors kunskap om hur det är att arbeta inom det här fältet stärkas. När det gäller rättspsykiatri så finns det nog tyvärr många fördomar bland sjuksköterskor om hur det är att jobba i den här typen av verksamhet, säger Anette Niklasson.

Långsiktigt med patienten
Som sjuksköterska i rättspsykiatrin finns många utvecklingsmöjligheter inom utslussning på intag eller i öppenvården. Det finns möjlighet att bli chef eller ägna sig åt forskning samt att ta sig an olika ansvarsområden, exempelvis sjuksköterska med kvalitetsansvar eller studentansvarig.
– Rättspsykiatrin erbjuder en bra arbetsmiljö där man som sjuksköterska verkligen ges rätt förutsättningar att ägna sig åt omvårdnadsarbete. Man arbetar långsiktigt med patienterna, lär känna människan bakom brottet och har goda möjligheter att bygga en förtroendefull allians med varje patient. Rättspsykiatrin omfattas av rigorösa säkerhetsrutiner, vilket innebär att arbetsmiljön är säker och trygg, säger Anette Niklasson.

Skulle du kunna tänka dig att arbeta inom psykiatrin?

Vilka områden inom psykiatrin skulle du kunna tänka dig att arbeta inom? Ange gärna flera.

Om undersökningen

Den här undersökningen om psykiatri genomfördes av Framtidens Karriär – Sjuksköterska mot ett slumpmässigt urval av sjuksköterskor 5–10 mars 2020. Över 1000 sjuksköterskor svarade på undersökningen. Statistisk felmarginal 1,9–3,2 procentenheter.