Presentation
Beroendekliniken Sahlgrenska

Hjälper patienter till ett bättre liv

Publicerad 20 oktober 2020
Foto: Lisa Jabar
Sjuksköterskorna Matilda Nylander och Anna-Karin Johansson på Beroendekliniken i Göteborg. Foto: Lisa Jabar
Sjuksköterskorna Matilda Nylander och Anna-Karin Johansson på Beroendekliniken i Göteborg. Foto: Lisa Jabar

Kampen mot beroende av alkohol, narkotika, läkemedel eller spel är ofta lång och tuff. På Beroendekliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg får patienterna hjälp av lyhörda sjuksköterskor.

Sjuksköterskans arbete blir allt mer akademiskt och arbetsuppgifterna mer djupgående. För den ambitiösa sjuksköterskan finns det stora möjligheter att specialisera sig med mer avancerade arbetsuppgifter. På Beroendekliniken skapar vårdpersonalen förutsättningar för ett så gott, hälsosamt och värdigt liv som möjligt för varje individ.
Anna-Karin Johansson har lång erfarenhet av psykiatri och beroende; nu jobbar hon som nattsjuksköterska på Beroendekliniken.
– Mitt arbete är hela tiden utvecklande och spännande. Det är roligt att möta patienterna och hjälpa dem till den vård de behöver. Jag behöver använda mycket av min kunskap eftersom det ofta är svårt att veta om ett beroende har utvecklats på grund av psykisk ohälsa eller tvärtom, berättar hon.

Jobba med oss på avdelning 368 Verksamhet Beroende. Klicka här för att läsa mer och ansök

Jobba med oss på avdelning 363 heldygnsvård, Beroende. Klicka här för att läsa mer och ansök

Reder ut orsaker till beroenden
Kollegan Matilda Nylander blev nyutexaminerad sjuksköterska i januari och jobbar på en annan del av Beroendekliniken. Hon instämmer i att arbetet är väldigt spännande och går en utbildning i beroendelära för att fördjupa sig ytterligare.
– Det gäller att vara lyhörd i mötet med patienten. Du behöver läsa av kroppsspråket och lyssna på vad patienten säger men även försöka tyda vad som undanhålls. Hela tiden får du nysta i vad som kan vara problemet, vad som har lett till ett återfall och om patienten kanske har provat en ny substans. Det finns mycket skuld och skam hos denna patientgrupp, säger Matilda Nylander.
– Det som motiverar mig i arbetet är att se hur patienter blir bättre. Det är fantastiskt att se när en vändning kommer. Återkopplingen med anhöriga är också guld värd, fortsätter hon.

Patientgrupp som finns överallt
Många patienter med beroendetillstånd drabbas av fysiska sjukdomar som typ 2-diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och andra diagnoser. Därför behöver sjuksköterskorna ha en väldigt bred kunskap om somatik. Anna-Karin Johansson påpekar att det omvända också gäller:
– Precis som jag och mina kollegor behöver ha koll på fysiska sjukdomar, är det nyttigt för sjukvårdspersonal inom andra områden att lära sig se tecken på om en person eventuellt har ett beroende. Oberoende var du har tänkt jobba i framtiden, är det bra med erfarenhet inom psykiatri och beroende, eftersom dessa patienter dyker upp inom alla områden.

Beroendekliniken Sahlgrenska universitetssjukhuset

Beroendekliniken arbetar med utredning och behandling av personer med ett beroende med eller utan samtidig psykiatrisk problematik. Här finns olika avdelningar och mottagningar som erbjuder heldygnsvård och dagvård för vuxna. Beroendekliniken erbjuder en utvecklande karriär för sjuksköterskor.

www.sahlgrenska.se