Presentation
Operationskonsulterna

Kompletta operationsteam kortar vårdköerna

Publicerad 20 oktober 2020
Kontorsgänget som alltid finns för att hjälpa dig: Anders, Vanessa, Magnus, Patrik, Anna och Joacim.
Kontorsgänget som alltid finns för att hjälpa dig: Anders, Vanessa, Magnus, Patrik, Anna och Joacim.

Operationskonsulterna startades för 6,5 år sedan av specialistsjuksköterskorna Patrik von Zur-Mühlen och Joacim Claesson. Operationskonsulterna, som tidigare levererat kompletta operationsteam till Region Stockholm, har nu fått i uppdrag av regionen att korta operationsköerna som uppstått i samband med coronapandemin.

Operationskonsulterna drivs av kliniskt verksamma specialistsjuksköterskor med god insikt i hur operationssjukvården fungerar och vad som krävs för att varje medarbetare ska kunna göra ett professionellt arbete. På senare år har Operationskonsulterna tagit sig an allt större och mer komplexa uppdrag, däribland ett avtal med Region Stockholm med syfte att förkorta operationsköerna i regionen.
– 2018 fick vi förtroendet att driva en operationsavdelning, inklusive pre- och postop, på ett universitetssjukhus i Stockholm med kompletta operationsteam, förutom kirurg och anestesiläkare. Operationsenheten drevs som projekt i 1,5 år med drygt 3200 genomförda operationer, säger Joacim Claesson, ambulans- och anestesisjuksköterska samt vd för Operationskonsulterna.

Jobba med oss! Klicka här för att se våra lediga tjänster

Unikt helhetsavtal
Avtalet med Region Stockholm löpte ut i april 2020, mitt under coronapandemin. Pandemin bidrog till att operationsköerna byggdes på ytterligare, inte minst för patienter i behov av stor avancerad kirurgi. Sjukhuset förnyade därför avtalet med Operationskonsulterna med upp till 18 månader, ett uppdrag som är unikt i sitt slag.
– Vi levererar kompletta operationslag med narkossjuksköterska, operationssjuksköterska och operations-undersköterska. Det här är ett uppdrag som ställer mycket höga krav på personalens erfarenhet och kompetens på grund av allvarliga sjukdomstillstånd och komplicerade operationsingrepp från många olika specialiteter som endast kan opereras på universitetssjukhus, säger Joacim Claesson.
– Det här är vårt i särklass mest komplexa uppdrag hittills. Komplexiteten och den goda sammanhållningen har bidragit till att vi lyckats rekrytera många av de absolut bästa specialistsjuksköterskorna. För oss är det här uppdraget en bekräftelse på att vi kan göra en viktig samhällsinsats genom att på ett effektivt sätt korta operationsköerna i nära samverkan med Region Stockholm, säger Patrik von Zur-Mühlen, operations- och anestesisjuksköterska samt vice vd för Operationskonsulterna.

Marknadens bästa villkor
En av Operationskonsulternas främsta framgångsfaktorer är deras höga kvalitetskrav. För att arbeta hos Operationskonsulterna krävs minst fem års yrkeserfarenhet. Ambitionen är dessutom att erbjuda marknadens bästa villkor för specialistsjuksköterskor.
– Vi är själva kliniskt verksamma, vilket såväl medarbetare som kunder uppskattar, säger Patrik von Zur-Mühlen.

Jobba med oss! Klicka här för att se våra lediga tjänster

Företagets grundare: Patrik von Zur-Mühlen och Joacim Claesson.
Operationskonsulterna

Operationskonsulterna grundades 2014 av Joacim Claesson, vd och Patrik von Zur-Mühlen, vice vd

Kindstugatan 1
111 31 Stockholm
Tel: 08-580 80 300
E-post: post@operationskonsulterna.se
www.operationskonsulterna.se