Sjuksköterskestudent

Sjuksköterske­student sent i livet

Publicerad 20 oktober 2020
Text: Adrianna Pavlica
Gunnel Edgren är 58 år och pluggar andra terminen på sjuksköterskeprogrammet.
Gunnel Edgren är 58 år och pluggar andra terminen på sjuksköterskeprogrammet.

Socionomen Gunnel Edgren är 58 år – och sjuksköterskestudent.
– Jag letade efter ett yrke där jag skulle kunna få direkt återkoppling från de personer jag hjälper och samtidigt ville jag kunna se resultat av mina insatser. Sjuksköterskor är också en yrkesgrupp med hög trovärdighet, vilket tilltalar mig.

Gunnel Edgren arbetade som socionom inom socialtjänsten i mer än 30 år. Hon hann bland annat arbeta som chef, men tröttnade på att tillbringa dagarna framför en datorskärm.
– Med tiden och karriären kom jag allt längre ifrån den direkta klientkontakt som var viktig för mig när jag en gång på 1980-talet valde att utbilda mig till socionom. Jag saknade denna direkta kontakt och ville också prova något annat innan tiden som yrkesverksam gick ut för mig. Jag ville ha nya utmaningar.
Valet föll på sjuksköterskeyrket.
– Direktkontakten med människor är något som jag letat efter, och att få direkt återkoppling på det man gör lockar.

”Jag kan tillföra mitt perspektiv och min erfarenhet, både från arbetet och livet.”

Blir förvånade
Gunnel Edgren går nu andra terminen på Lunds universitet.
– De flesta blir nog förvånade först, när de hör om detta. De tycker kanske att det är konstigt att hoppa av ett chefsjobb för att bli student på nytt. Men reaktionerna har varit positiva och många har uttryckt att jag varit modig.
Gunnel Edgren ser många fördelar med att vara äldre.
– Jag kan tillföra mitt perspektiv och min erfarenhet, både från arbetet och livet. Jag har god erfarenhet av att arbeta med människor i kris, jag kan kommunal verksamhet väl, jag känner både individ- och familjeomsorg samt kommunal äldreomsorg. Jag kan den administrativa uppbyggnaden inom kommunen och har också ett arbetsgivarperspektiv. Jag tänker att allt detta kan ge ett perspektiv till sjukvården, säger hon.

Vill bidra
Och någon pension vid 65 blir det inte om Gunnel Edgren får bestämma.
– Man måste våga testa något nytt, göra något helt annat. Livet är långt och man måste ha roligt under hela livet. Vi kommer att leva längre, så det finns tid att byta karriär och jobba längre än till 65. Det tänker jag göra, och bidra till samhället.